PODLE EXPERIMENTŮ MOŽNÁ ŽIVOT POCHÁZÍ Z KOSMICKÉHO PROSTORU

WASHINGTON (Reuters) -- Vědci naznačili, že mohou ukázat cestu, jak mohl být život "zavlečen" na naši planetu z kosmického prostoru. Vědci "vařili" chemikálie obvykle se nacházející v kosmu pod předstíraným slunečním světlem. Přidávali tam líh a éter. Je to několik kroků k tvorbě aminokyselin, které jsou základní stavební bloky, ze kterých se skládá život. Vědci byli schopni vytvářet složité aromatické uhlovodíky.

Tato základní směs se na Zemi vyskytuje v kouři. Jsou organickým rozkladem spáleného organického materiálu. Ale takovéto směsi jsou také obecně v kosmickém prostoru.

"Existuje předpoklad, že molekula aromatického uhlovodíku se může vytvořit ve vnější atmosféře uhlíkových hvězd," řekl Pascale Ehrenfreund z Rakouské akademie věd.

Často se uskuteční srážka Země s meteoritem, byly získány i stopy po marťanských meteoritech a tak vědci věří, že život na Zemi mohl být "zavlečen" v podobě bakterií z Marsu.

Bernsteinova skupina smíchala aromatické uhlovodíky s malým množstvím vody a působili na tuto směs ultrafialovými paprsky, které přichází ze Slunce. Před vznikem života na Zemi bylo ovzduší více propustné pro ultrafialové záření, které mohlo pronikat až na povrch.

"Mohly tyto molekuly být klíčem pro původ života? " řekl Ehrenfreund. Ačkoli molekuly aminokyselin nejsou sami klíčem pro utváření života, jsou základem, na kterém při vhodných podmínkách mohl život vzniknout. Studia ukazují, že zárodky života mohly na Zemi přijít z kosmického prostoru a vůbec nemusel celý proces vzniku života začínat na naší planetě.

(podle informace ze CNN z 19.2.1999 připravil PH)