NASA CHCE NALÉZT VÍCE DŮKAZŮ PRO EXISTENCI MINULÉHO ŽIVOTA NA MARSU

 HOUSTON (AP) -- Dvojice marťanských meteoritů obsahuje společné rysy existence bakterie, která by měla být důkazem primitivního života na Marsu. Zjištění bylo učiněno v posledních šesti měsících, když byly zkoumány vzorky 1.3 miliardy let starého meteoritu nalezeného v roce 1911 blízko Nakhla, Egypt a 165 miliónů let starého meteoritu, který byl nalezen blízko Shergotty, Indie v roce 1865.

"Podle mého mínění se ukázalo být pravdou, že se zde našli mikro-zkameněliny pocházející z Marsu," řekl David S. McKay, geolog z Johnson Space Center.
"Nepočítali jsme s tak velkým ziskem," dodal David S. McKay. Je důležité dostat na Zemi vzorky marsovské půdy v příštím desetiletí.
McKay byl jeden z výzkumníků, kteří v srpnu 1966 oznámili objev malinkých zkamenělých struktur v štěrbině 4 miliardy let starého marsovského meteoritu nalezeného v Antarktidě. Meteorit byl regenerován v roce 1984. McKay řekl, že některé rysy meteoritu z Nakhla se podobají bakteriím na Zemi v reprodukční fázi.
McKay poukazuje na pozůstatky, které by mohly být slizovitým "biofilmem" v minerální živině. Zda se však jedná o zkamenělý život z Marsu bude nutno ještě dokázat na základě porovnání vzorků z Marsu, které se v budoucnu mají dopravit na Zemi.

Další experti debatují o významném nálezu týmu NASA. Nezávislý rozbor marsovské skály známé jako Allan Hills 84001 neprokázal, že útvar o velikosti brambory někdy život obsahoval. Výzkumníci uvedli, že Allan Hills meteorit obsahuje organické molekuly nazvané polycyklický aromatický uhlovodík nebo PAHs, které mohou být spojovány, jako projev životních procesů. Vědci dále uvedli, že nalezli tvary, které se podobají formám fosilní bakterie.

V poslední prezentaci McKay nabídl fotografické srovnání zkamenělých struktur z meteoritu v Nakhla s podobnými strukturami pozemského původu. Rovněž tak srovnání zkamenělých struktur z meteoritu nalezeného u Shergotty s pozemskými nálezy a strukturami v Allan Hills meteoritu. Prioritním objevem Mars Polar Landeru byl objev vody na Marsu. Satelitní obrazy naznačují stopy starých břehů dávných oceánů. Vědci vytvářejí teorii, že v minulosti bylo na povrchu Marsu velké množství vody, což zvýšilo pravděpodobnost, že bakterie se na Marsu mohli vyvinout. McKay řekl, že pokud ve vzorcích z Nakhla a Shergotty žily bakterie, pak je otázkou jaké drastické klimatické změny se odehrály na planetě Mars. V posledních 165 miliónech let se muselo na Marsu něco odehrát, co zničilo i primitivní život.

(podle zprávy CNN z 19.3.1999 připravil PH)