DISKUSE O OBRÁZCÍCH Z MARSU

Robin Lloyd, CNN

(CNN) U vědců nyní probíhá diskuse nad stavem vody na Marsu v minulosti a současnosti na základě získaných snímků ze sondy NASA Mars orbiteru, které získala z oběžné dráhy. Tyto snímky byly dány k dispozici v druhé polovině měsíce července 1999 pro širší použití. Podle Michaela Malina ukazují snímky pořízené během několika posledních měsíců velkou rozmanitost povrchových útvarů na planetě Mars.

"Vidíme zde mnoho dun, které jsou pokryty jinovatkou, mraky vodního ledu nad sopečnými jícny, které jsou rozrušeny působením větru," dodává Michael Malin. Michael Malina je hlavní vedoucí projektu kamerového mapování na palubě Mars Global Surveyoru, které je v současné době v pátém měsíci od zahájení mapování po příletu sondy k Marsu v roce 1997. Tmavý písek ukazuje na jednom ze snímků "kadeřavou" strukturu, která byla vytvořena předchozí zimní období.

Byla snímkována oblast Chasma Boreale, což je obrovské koryto na severní polární čepičce. Snímky byly pořízeny v září 1998. "Před, zimním obdobím, jsme zde mohli vidět pouze dunovitou strukturu," řekl Rich Zurek, vědec projektu Mars Climate Orbiter a Mars Polar Lander. Tyto sondy se dostanou k planetě Mars v září a prosinci 1999. Po tomto datu bude  Mars zkoumán celou sérií kosmických sond. Před sondou Mars Global Surveyor byli vědci při průzkumu rudé planety odkázáni na snímky s menším rozlišením, které byly získány sondami Viking. "Nyní s novými snímky jsme schopni kontrolovat období, kdy přijde mráz, který způsobí změny struktury dun," dodává Zurek.

Jiný nedávno uvolněný obrázek ukazuje mraky vodního ledu nad sopečnou krajinou Tharsis. Sonda Mars Global Surveyor, při dvanácti obletech denně kolem Marsu, produkuje globální snímky planety, které umožňují sestavovat modely počasí.

Jiné snímky zachycují, co se objevilo po působení vody na povrchu a jsou zde také patrny útvary, které mohly vzniknout zatím neznámými procesy. Vědci se na základě snímků nyní domnívají, že voda vznikající periodicky z ledu měla na povrch katastrofický vliv. Existuje již dnes řada teorií na utváření marsovského povrchu.
Na Fifth International Mars Conference byla stovkami přítomných rozebírána a diskutována různá témata týkající se marsovské atmosféry, historie vzniku vulkánů na planetě, globálního působení vody na povrchu Marsu a v neposlední řadě i možnost výskytu života na planetě.

Středem debat byla voda na planetě: kde a kdy se na planetě objevila, její množství a účinek na dotváření povrchu planety. Debaty vrcholily diskusí, zda na Marsu byl život. Předpoklad pro vznik života je právě přítomnost vody. Je však otázkou, zda voda v tekuté formě byla na Marsu jen sezónně a zda i v tak krátkých periodách mohl vzniknout život a přečkat nepříznivá období. Hádankou je i to, zda v minulosti impaktem nebyly na planetě vytvořeny větší nádrže vody. "Na snímcích je vidět, že na Marsu se vytvářelo několik povrchových vrstev a že i dnes není povrch na planetě statickou záležitostí," dodává Zurek.

Odborníci budou také dávat do souvislosti mapy pořízené z Mars Global Surveyoru s vysokým rozlišením s mapou nerostného složení, respektive s údaji získanými o atmosférických bouřích. Všechno toto by mělo vyústit v dokonalé poznání povrchu planety, jejího současného stavu a historického vývoje.

(podle zprávy CNN z 20.7.1999 připravil PH)