KOSMICKÁ SONDA GENESIS SBÍRÁ VZORKY SLUNEČNÍHO VĚTRU

(CNN) -- Mise NASA Genesis, má za úkol dopravit na Zemi vzorky částic slunečního větru. Sluneční vítr je nadzvukový proud vysoce nabitých částic plynu letících od Slunce, který může být "sbírán".

Bude to první mise NASA, která po Apollu 17, které doneslo poslední vzorky z jiného prostředí než ze Země, přinese vzorky slunečního větru.

Vzorky slunečního větru, jako nabité částice v supersonickém tunelu se pohybují od Slunce a mohou být zachyceny právě tak jako vítr na Zemi.

Sluneční vítr je málo proměnlivý v kosmickém "poli" počasí při letu od Slunce a souvisí hlavně se sluneční aktivitou se slunečními erupcemi. Sluneční erupce mohou způsobit poruchy radiového a televizního přenosu, narušit činnost rozvodných sítí a v neposlední řadě připravit horké chvíle pro kosmonauty ve vesmíru.

"Pravě jako pozemní počasí zkoumají družice po celé Zemi a studují různé rozdílné charakteristiky, kosmické "počasí" potřebuje být studováno v mnohem větším měřítku," řekl Swarthmore College fyzik Michael Brown. "Potřebujete vidět Slunce a Zemi z velké vzdálenosti od nich, kde bychom umístili satelity a zařízení."

Ačkoli mise Genesis stojí $216 milión má jedinečné poslání. Dnes je již více slunečních observatoří v provozu, nejvýznamnější je družice SOHO,navržená k studiu vnitřní struktury Slunce, jeho vnější atmosféry a povahy slunečního větru. Jiné sluneční mise včetně satelitu TRACE, který studuje Slunce s vysokým rozlišením, ale nemůže vidět všechno tak jako SOHO.

Také International Solar Terrestrial Physics projekt je zastřešením pro 12 různých slunečních satelitů. Sonda Ulysses studuje polární oblasti Slunce a sluneční vítr. Z dřívějších dat mohou vědci odvozovat složení slunečního větru, ale Genesis bude první projekt, který provede přímá měření a doveze vzorky na Zemi. V plánu je změřit přítomnost různých forem vodíku, helia, kyslíku a dalších plynů emitovaných ze Slunce. Tato studia by měla pomoci i při pochopení vlivu slunečního větru na meteory, komety a naši sluneční soustavu.

"Jiné družice se při výzkumu spoléhají na spektrometr a částicová měření, řekl ředitel mise Genesis Chet Sasaki. "Naše mise je takovým vzorem." Po vypuštění v lednu 2001 se kosmická sonda Genesis bude ubírat na cestu dlouhou miliony kilometrů ke Slunci, ale bude se jednat pouze o jedno procento vzdálenosti Země-Slunce. Sonda bude obíhat po gravitačně vyrovnané dráze mezi Zemí a Sluncem, kde bude sbírat vzorky slunečního větru. Po dvou letech "opalování" na
Slunci by se měla sonda Genesis vrátit k Zemi, tj. v roce 2003. Pouzdro se vzorky slunečního větru dosedne do oblasti pouště v Utahu.

Většina vědců dnes věří tomu, že sluneční soustava se vytvořila před 4.6 miliardami let gravitačním zhroucením sluneční pramlhoviny, mraku mezihvězdného prachu, plynu a ledu vytvořeného z hvězd předchozí generace.

V dnešním stavu je nejvíce materiálu ve sluneční soustavě soustředěno ve Slunci, zatímco méně materiálu zbylo na planety, měsíce, komety a asteroidy.
Při zkoumání slunečního větru vědci doufají, že zjistí prapůvodní skladbu sluneční mlhoviny. Samo Slunce je na povrchu velmi horké, asi kolem 6000 stupňů. Je možné, že v příštích letech uvidíme opětovné přistání na Měsíci a odběr měsíčních vzorků, mise Genesis nemůže na Slunci přistát a tudíž musí odebírat vzorky ze slunečního větru.
 

(podle informací CNN z 20.7.1999 připravil PH a DH)