SONDA STARDUST PRODĚLALA 'SAFE' MÓD A NYNÍ JE OPĚT V POŘÁDKU

 (CNN) -- Pracovníci v řídícím středisku NASA se snažili určit, co zapříčinilo to, že kosmická sonda Stardust během testování navigační kamery a vysílání prvních snímků k Zemi 23. března přešla do "safe" módu (tzv. bezpečnostního módu). Kosmická sonda Stardust směřuje ke kometě Wild-2.

Podle prohlášení NASA, hlavní počítač sondy Stardust indikoval krajní hodnoty funkcí a spustil software pro ochranu systémů před chybovým stavem a sonda byla přepnuta do stavu, ve kterém se vykonává jen minimální aktivita.

Pokud sonda přejde do "safe" módu jsou všechny méně důležité aktivity vypnuty, kosmická sonda nasměruje svou anténu na Zemi a čeká na nové příkazy.

Pracovníci řídícího střediska čekali, dokud se 26. 3. večer nenaskytla další příležitost k možnosti navázat telekomunikační spojení se sondou Stardust. Úspěšný
příkaz sondu převedl zpět do normálního módu.

V řídícím středisku proběhla detailní analýza dat, která pracovníkům pomůže určit, které aktivity nebo software vedly k selhání palubního počítače a co spustilo ochranný chybový režim na Stardustu.

Ve dvanáctém týdnu roku kosmická sonda úspěšně poprvé použila zrcadlo u navigační kamery. Zařízení bylo otočeno o 90? do boku. Zrcadlo umožní navigační kameře pořizovat detailní snímky srdce komety Wild-2 až do doby, kdy první úlomek z kometárního jádra ho nezasáhne. K jádru komety Wild-2 se sonda dostane v roce 2004.

Vědci byly příjemně překvapeni vyjímečně stabilní a pevnou letovou orientací sondy. Data z navigační kamery ukázala, že orientace a stabilita sondy byla asi 10x přesnější než se očekávalo. Sonda také vyslala první snímky. Na snímcích je velmi přezářený Mars na hvězdném pozadí.

Podle posledního prohlášení NASA z 6. 4. sonda v minulém týdnu prolétla kolem pomaleji letících sond Mars Climate Orbiteru a Mars Polar Landeru. Od této chvíle se budou sondy pohybovat ve stejné části sluneční soustavy, každá z nich bude letět k oběžné dráze Marsu, ale pouze dvě z nich u Marsu zůstanou.

Stardust bude pokračovat po vejčité trajektorii ke kometě. Nyní se sonda pohybuje rychlostí 114000 km/h. Dvě sondy směřující k Marsu se pohybují rychlostí nižší, protože pro plánované zachycení na oběžné dráze kolem Marsu je potřeba menší energie. V minulém týdnu Deep Space Network uskutečnila tři komunikační spojení a ukázalo se, že sonda je v naprostém pořádku.

(podle informací CNN z 23. 3. 1999 a zprávy NASA z 6.4. 1999 přeložil DH)