HLAVNÍ ANTÉNA NA SONDĚ MGS MÁ PROBLÉMY

LOS ANGELES (AP) -- Vědci jsou zmateni a hledají příčinu proč hlavní anténa na sondě Mars Global Surveyor přestala fungovat. Anténa byla navržena tak, že na konci svého držáku je otočná a tím mělo být zajištěno její stálé nasměrování k Zemi. Pokud nebude problém s anténou vyřešen, bude muset dojít k silné redukci množství dat, které nám sonda pošle během mapovací mise.

Kosmická sonda k Marsu dorazila již v roce 1997, ale svoji primární misi začala teprve před měsícem. Dosud byla v naprostém pořádku, prohlásil Joseph Beerer, Mars Global Surveyor, pracovník z řídícího střediska NASA z Jet Propulsion Laboratory.
Přístroje pro mapovací misi zůstávají vypnuty a inženýři z JPL a Lockheed Martin Astronautics, Denver se pokouší určit co zapříčinilo, že otočný mechanismus antény se ve čtvrtek v noci zablokoval.

Komunikace probíhá přes malou anténu a v pondělí kolem poledne pracovníci řídícího střediska hlavní anténu natočili k Zemi, tak že pootočili celou sondou. Ve čtvrtek v noci bylo před velkou anténu přehráno asi 50 minut dat uložených na palubním rekordéru sondy.

V pátek byla provedena kontrola teploty úchytů hlavní antény. Cílem mělo být ověření možnosti, zda pohyb antény není zablokován teplotní deformací. Možnou příčinou poruchy natáčení antény mohou být také nečistoty v převodovce nebo nedostatek maziva.

Zatímco inženýři budou studovat příčinu zablokování antény, vědci plánují, že mapovací mise bude pokračovat koncem dubna. Vědecké přístroje budou zapnuty 28. 4. a příští den začne sonda první týden mapování se záložní anténou v zafixované poloze. Šestého května, kdy Mars a Země budou ve vhodném úhlovém rozložení začne MGS posílat proud vědeckých dat přes hlavní anténu.

Letový inženýři prohlásili, že normální mapovací misi mohou provádět až do února 2000. Od té doby se geometrie mezi Marsem a Zemí stane opět komunikaci nepříznivá. Pokud do té doby nebude problém s natáčením antény vyřešen, bude nutné opět přejít na mapování s pevnou anténou. Vědci dávají přednost mapování s hlavní anténou, protože během daného období je možné přenést dvakrát více dat.
Mars Global Surveyor od svého příletu k Marsu v roce 1997 poslal velké množství detailních snímků z Marsu, ale hlavní mapovací mise byla odložena o rok z důvodu oslabení spoje na jednom z jejich slunečních panelů během aerobakingu.

(podle informací CNN a JPL z 20. a 23. 4. 1999 přeložil DH)