NEJNOVĚJŠÍ SNÍMKY JIŽNÍ OBLASTI MARSU

(CNN) -- Nejnovější snímek pořízený Mars Global Surveyorem, který mapuje rudou planeta od začátku tohoto roku, odhalil mnoho práce pro Mars Polar Lander. Mars Global Surveyor zjistil velké množství různých terenních tvarů v oblasti, kde má Mars Polar Lander přistát.

MGS kamera poslala zpět nové snímky sedimentů v jižní oblasti Marsu, z oblasti jižního pólu, který má zkoumat Polar Lander. MGS také poslal zpět detailní 3D snímky většího meteorického kráteru Arizona a marsovské jižní polokoule.

Edgett poznamenal, že MGS posílá zpět k Zemi stovky obrázků každý týden. Vědci z těchto obrázků připravují vhodný terém pro přistání Polar Landeru 3. prosince 1999. Obě polární oblasti, kde by měla sonda přistát je pokryta tlustými vrstvami rozdílného materiálu.

Polar Lander se dotkne jedné z oblasti známé jako "South Polar Layered Deposits" s úmyslem pátrat po vodě. Nový obrázek z MGS je jedním z nejčistších snímků s největším rozlišením této oblasti. Snímek zachycuje oblast přibližně 550 km severozápadně, kde si Polar Lander bude sedat. Snímek pokrývá oblast 1.5 km širokou a 4.6 km dlouhou. Nejmenší předměty, které zde můžeme vidět jsou rozměrů osobních automobilů. Malé temné pruhy v pravé horní části fotografie jsou vytvořeny větry, které přemisťovaly sedimenty nad povrchem. Je zde mnoho vrstev sedimentů. Základní data o povrchu jsou z Marineru a Vikingu, kdy se předpokládalo, že polární oblasti jsou pokryty prachem a ledem. V průběhu let a podnebných změn se měnila i struktura marsovské polární oblasti v podobě prstenců, podobně jak je tomu s letokruhy u stromů.

Krátery na Marsu mají různou povahu. MGS dal vědcům blízký pohled na 3 kilometrový impaktní kráter, vzniklý dopadem
meteoritu na dno většího kráteru v oblasti Nepenthes Mensae. Menší kráter je třikrát širší než známý meteorický kráter v Arizoně. Snímek s velkým rozlišením ukazuje mnoho malých větrem vytvořených závějí a dun v nízké oblasti obou jícnů vně okolního terénu. Některé části kráterových valů jsou nečekaně holé, pouze vrstva skály. Velké balvany byly vypuzeny z valů kráteru a shozeny dolů na dno kráteru. Mnoho těchto bludných balvanů je větších než autobus či automobil.

Jeden snímek pořízený v říjnu 1999 ukazuje poměrně hladkou oblast připomínající pozemsko arktickou a antarktickou oblast.
Takováto oblast vzniká neustálým táním a opětovným mrznutím během určitého času. Oblast ve tvaru mnohoúhelníku byla fotografována v Malea Planum ve vzdálených jižních oblastech planety Mars.

Mise Mars Global Surveyor za $150 miliónů začala vypuštěním sondy v roce 1996. Obíhá kolem planety již 26 měsíců. Systematické sbírání dat bylo odstartováno na začátku tohoto roku.

(podle informace CNN z 23.11.1999 připravil PH)