SLUNEČNÍ HODINY BUDOU MĚŘIT DNY NA MARSU

WASHINGTON (Reuters) -- kosmická agentura NASA připravuje zajímavý přístroj, který bude měřit "délku" slunečního dne na Marsu. Tým techniků a vědců z Cornell University v New Yorku sestavili netradiční sluneční hodiny.

Tento přístroj, který nese nápis "dva světy - jedno Slunce" má plochu pouhých 8 centimetrů čtverečních a hmotnost 57 gramů. Samotné hodiny jsou vyrobeny z hliníku. Tyto nevšední hodiny pocestují k Marsu v roce 2001 společně se sondou Mars Surveyor Lander.

Pohyb stínu po slunečních hodinách bude snímat panoramatická kamera, která přinese svědectví o zdánlivém pohybu Slunce po marsovském nebi. Aby byl správně okalibrován barevný kontrast a jas snímků jsou hodiny ve střední části opatřeny černým, šedým a bílým prstenem. Obrázky budou posílány do internetovské sítě a tak každý bude moci kontrolovat denní chod na Marsu. Přístroj je ukázkou dokonalé miniaturizace techniky. Centrální kalibrační prstence reprezentují oběžné dráhy Země a Marsu. Dva body na těchto drahách (modrý a červený) reprezentují přesnou polohu Země a Marsu v době přistání sondy. Podobně, jak tomu bylo u sond Pioneer a Voyager i tyto sluneční hodiny nesou své poselství. Případní nálezci těchto hodin si zde budou moci "přečíst" vzkaz z modré planety v podobě čtyř zlatých destiček s textem, který vysvětluje původ vyslání sondy.

"Vytvořit sluneční hodiny pro Mars není až tak obtížné," řekl Sullivan, profesor astronomie na University of Washington. "Rozdíl je jen v tom, že dráha Marsu kolem Slunce je protáhlejší a tudíž marsovský rok trvá déle než na Zemi." "Základ pro hodiny je stejný, pouze musíme vložit poněkud jiné parametry. Je to něco, jako vytvořit mapu Los Angeles a mapu Londýna, základ je stejný s určitými rozdíly," dodává Sullivan. Je nutno dodat, že na návrhu slunečních hodin se podílela i laická veřejnost. Celkem přes 160 návrhů bylo doručeno od dětí ze všech koutů USA.

(podle informace CNN z 22.4.1999 připravil PH)