MISE DISCOVERY VRÁTILA HST DO PROVOZU

HOUSTON - Posádka raketoplánu Discovery trávila Štědrý den v kosmickém prostoru při posledních úpravách kosmického dalekohledu HST. Na své palubě měli upravený malý vánoční stromeček.

Vše začalo 21. 12. ve 7h 34m p.m. EST, když operátor Jean-Franeois Clervoy uchopil robotizovaný ramenem 12.5 t těžký teleskop jehož délka je 13 m. Na povel pracovníků řídícího střediska byly spuštěny testy a kosmický teleskop zapálil své vlastní pohonné motory. HST byl uzamčen do držáku ramene Discovery a Clervoy vytáhl dalekohled nahoru a mírně přes pravou stranu raketoplánu Discovery.

Sedmičlenná posádka raketoplánu měla vizuální kontakt s HST již 21. 12. odpoledne. Astronauté HST pozorovali ve vzdálenosti 80 km jako malou tečku, nacházející se v těsné blízkosti Měsíce. Kamera zachytila obrázky měsíčního úplňku a mnohem slabšího HST v těsné blízkosti.

Během první kosmické vycházky 22. 12. astronauté ve středu začali s vyměňováním šesti gyroskopů, důležitých součástí pro navigační systém HST. Právě selhání čtyř gyroskopů učinilo kosmický teleskop nefunkční.

Po čtyřech hodinách astronaut Grunsfeld nahradil všechny gyroskopy. Zběžná kontrola elektroniky ukázala, že všechny nové jednotky pracují dobře i když NASA oznámila, že pro 100% jistotu úspěšnosti budou následovat další testy.

Astronauté Smith a Grunsfeld začali s další prací. Hodně času zabralo otevírání záklopky na nefunkční infračervené kameře. Hodně času také zabralo otevření dvířek, za kterými je přístroj ukryt.

Během více než sedmi hodin v otevřeném kosmickém prostoru astronauté také začali s výměnou šesti baterií s regulací napětí zabraňující přehřátí. Řídící středisko jejich činnost přibližně v 9h 50m p.m. EST přerušilo a astronauté se vrátili do Discovery k odpočinku. Kosmická vycházka trvala 7h 55m a stala se tak druhou nejdelší v historii NASA.

Astronauté Steven Smith a John Grunsfeld na druhé procházce 23.12.1999 nahrazovali porušený radiový vysílač. Toto zařízení, jedno ze dvou na palubě HST, chybělo od roku 1998. Radiový vysílač je držen osmi malými západkami a podložkami. Tyto pokud jsou uvolněny, může technická část tohoto zařízení "volně odplavat pryč". Elektrické a datové propojení je podobné jako u propojení v TV přijímači.

Kosmonaut Grunsfeld měl právě splnit obtížný úkol, dát na původní místo nový vysílač. Mnoho úkolů kosmonauta Grunsfelda vyžaduje určitou obratnost, která je ztížena v kosmickém prostoru skafandrem a rukavicemi. Tento kosmonaut před letem prodělal speciální výcvik zaměřený právě na práci ve skafandru. Grunsfeld musí odpojit západky, odstranit konektory koaxiálního kabelu, které umožňují datové a elektrické spojení s palubou HST, přidělat nové zařízení, znovu to zapojit a dbát na bezpečnost, aby mu původní porouchané zařízení "neodplavalo" do kosmického prostoru, což by mohlo být velmi nebezpečné. Porušená jednotka bude vrácena na Zemi k podrobnému zkoumání příčiny poruchy do Goddard Flight Center. Fakticky výměnu vysílače provede Grunsfeld, který podá odpojené zařízení Smithovi, který je uloží pro návrat k Zemi a zároveň podá Grunsfeldovi nové zařízení na montáž.

Kosmická procházka na Štědrý večer měla trvat 7 hodin. Vedle opravy radiového vysílače měli astronomové v plánu dokončit výměnu senzorů na datovém záznamovém zařízení a spravit izolaci záklopky HST, kterou se uzavírá vstup do tubusu HST. Léta vystavení prudkým slunečním paprskům udělalo své. Dále bude cívkový magnetofon ze 70. let nahrazen digitálním záznamovým zařízením, které umožní zaznamenat až 12 gigabitů informací oproti původním 1.2 gigabitům.

V sobotu 25. 12. se Kosmický dalekohled HST odpojil od raketoplánu Discovery. Asi 600 km nad Korálovým mořem posádka raketoplánu uvolnila přesně v 6h3m p.m. EST kosmický dalekohled. Milimetr po minimetru, se montážní rameno Discovery oddalovalo od HST, tak, aby nepoškodilo nebo nekontaminovalo HST spalinami z manévrovacích motorků raketoplánu.

Uvolnění HST následovalo po třech dnech kosmických vycházek astronautů, zaměřených na opravu teleskopu. Asi v 6h3m p.m. rameno Discovery uvolnilo teleskop a velitel Curt Brown s pilotem Scottem Kellym se pomalu vzdalovali od teleskopu.
V řídícím středisku nastal velký aplaus, když v 6h 20m p.m. EST pracovníci řídícího střediska Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD, oznámili, že Hubble pracuje dobře a momentálně nasměrován na Slunce dobíjí své baterie.

Během tří kosmických vycházek astronauté tedy na HST nahradili šest gyroskopů, vodící senzor, nové baterie a rádiový vysílač. Dále instalovali modernější počítač, regulátor napětí a data rekordér. Vědecká komunita na celém světě je nadšena tímto velkým vánočním dárkem.

Na konci pracovního dne Administrátor NASA Dan Goldin celé posádce pogratuloval k úspěchu a zeptal se, jestli na oběžné dráze viděli Santa Clause. Brown odvětil, že ano. Totiž asi v 6h30m CST navštívil Santa řídící středisko NASA. Televize NASA přerušila přímý přenos kosmické vycházky a zaměřila se na nový "vysokou rychlostí se pohybující objekt, který přilétl někde od severu." Práce v řídím středisku byla zastavena. Santa byl zachycen na videozáznam televizí NASA jak každému rozdává cukroví.

V pondělí 27. 12. v 7h 01m EST přistál raketoplán v Kenedyho vesmírném středisku.

První pozorování HST pořídí asi za dva týdny, pokud počáteční testy dopadnou dobře. Do plného provozu se vrátí někdy v březnu 2000. Další plánovaní mise k upgrade teleskopu budou v roce 2001 a 2003. V roce 2010 se HST pravděpodobně na raketoplánu vrátí na Zemi.

(podle informace CNN z 21., 22., 23. a 24. 12.1999 připravili DH a PH)