SATELIT TERRA MÁ NA OBĚŽNÉ DRÁZE PROBLÉMY

Od prvních dnů po uvedení satelitu na oběžnou dráhu jej postihují problémy. Nejprve komunikační anténa zastavila svoji činnost právě den po vypuštění ze základny Vandenberg Air Force Base v Kalifornii. Nyní vysokozisková anténa satelitu Terra opět začala pracovat.

Mluvčí NASA Mark Hess oznámil, že je vše již v pořádku a že šlo o momentální poruchu. Anténa bude hrát rozhodující úlohu při přenosu informací, neboť by měla denně přenést 850 gigabajtů dat v průběhu šestileté mise. Anténa komunikuje s Tracking and Data Relay Satellite System (TDRSS) nyní v normálním programovém módu.

Nový problém u satelitu Terra nastal nyní se softwarem. Došlo ke změně software, která zablokovala celou observatoř Terra. Podle oficiálních představitelů projektu, je Terra nyní v 'safe módu' a její hlavní počítač je vypnutý.

Selhání software observatoř prodělala již dříve, kvůli tomuto problému se také opozdil plánovaný start 16. prosince na neděli (EAI 402, str. 3.). Po té se objevil problém s komunikační anténou.

Projekt Manažér Kevin Grady ve čtvrtek v telefonickém interview z Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland, prohlásil, že tyto problémy neohrozí misi Terra za $1.3 miliardy. Dále všechny ujistil, že problém je opravitelný a počítač bude počátkem příštího týdne opět spuštěn.

To, že počítač nepracuje, v řídícím středisku detekovali v úterý. Domnívají se, že možnou příčinou bylo porušení software vlivem působení magnetického pole Země, známého jako Jižní Atlantická anomálie.
K problému došlo, když systémy Terra byly postupně aktivovány. Podle plánu měl satelit začít pořizovat data až 21 dnů po startu, takže zatím nic není ztraceno.

Postupně se na satelitu aktivuje pět vědeckých zařízení, které dodalo USA, Kanada a Japonsko. Tyto budou sloužit k průzkumu jak atmosféry tak oceánu a jejich vzájemného vlivu na klimatické poměry na Zemi. NASA se domnívá, že Terra je vlajkovou lodí satelitů pozemského observačního systému. Satelit Terra byl vypuštěn pomocí rakety Atlas 2-AS/Centaur.

(podle zpráv CNN z 21. a 24. 12.1999 připravili PH a DH)