OBSERVATOŘ TERRA VYPUŠTĚNA

Andrew Bridges, Chief Pasadena Correspondent

VANDENBERG AIR FORCE BASE, Calif. - V sobotu vypustila NASA observatoř Terra v hodnotě $1.3 miliardy. Začala tím sedmiletá mise stanice, která bude zkoumat jak oceány, země a atmosféra naší planety fungují jako systém.

Observatoř Terra byla vypuštěna pomocí nosné rakety Atlas-Centaur IIAS ze základny Vandenberg Air Force Base, Calif. přesně v 1h57m EST (18h 57m UT), jen deset sekund před uzavřením 25-min startovacího okna.
"Raketa začala stoupat přesně ve vymezeném čase pro start," řekl Mike Benik, výkonný ředitel NASA z Kennedy Space Center. "Byl to krásný start."

Jednalo se o první start rakety typu IIAS ze západního pobřeží. Start byl několik měsíců opožděn, protože poslední raketa typu, jaký vynesl na oběžnou dráhu observatoř Terra v sobotu, na jaře selhala.

Potom NASA naplánovala start tohoto satelitu na čtvrtek 16. prosince, ale 39s před odpálením se objevil softwarový problém a počítač přerušil odpočítávání.

V sobotu, po bezproblémovém startu z rampy Space Launch Complex 3 East na základně Vandenberg, dostali inženýři potvrzení, že asi 14 min. po startu se satelit úspěšně oddělil od nosné rakety. O hodinu později mluvčí NASA uvedl, že satelit rozvinul sluneční panely.

Observatoř o velikosti školního autobusu bude nyní posazena na polární dráhu 705 km nad Zemí a každý den v 10h30m a.m. místního času bude sestupovat až pod rovník, kdy bude oblačná pokrývka nad pevninou minimální.

Terra, nebo EOS AM, je první z flotily deseti plánovaných observatoří, které by měly vytvořit pro NASA Pozorovací systém Země (Earth Observing System). Série kosmických sond bude minimálně po 15 let poskytovat data o naší planetě, poskytovat přesné informace o jejím zdraví, včetně zachycování vlivů a efektů lidské činnosti.

"Myšlenka programu Earth Observing System spočívá v 15-ti leté pozorovací periodě, během níž můžeme vysledovat trendy ve změnách různých aspektů pozemského systému," řekl Jon Ranson, the Terra představitel vědeckého projektu z NASA Goddard Space Flight Center. Starty projketu EOS budou pokračovat i v příštích deseti letech, plánovány jsou satelity EOS PM nebo Aqua.

Žádná ze zbývajících satelitů však nebude větší nebo komplexnější než Terra, v rámci dodržení strategie NASA těchto dnů, vypouštět "rychlejší, lepší, levnější". Pozemní řídící letu, včetně podpory 800 armádních vědců budou pro jednu misi stát $120 milionů, což je srovnatelné s cenou ztraceného Mars Climate Orbiteru.

Komplexnost a velký rozsah mise předurčuje její cenu, dodávají členové letového týmu. Terra a následné satelity EOS nebudou jen krátkodobě sledovat počasí, ale jedná se o mnohem dlouhodobější sledování klimatu celého světa a získávání pohledu jak z globálního, tak dynamického hlediska.

"Jeden z největších problémů této klimatické mise je porovnání údajů, které pořídíme na začátku mise s těmi, které získáme na konci," řekl Ralph Kahn z NASA Jet Propulsion Laboratory. Kahn je specialista, který bude pracovat s přístrojem Multi-angle Imaging Spectro-Radiometer, což je jeden z pěti přístrojů stanice Terra.

"Cesta k vytýčenému cíli vede přes kalibraci. Právě kalibraci a verifikaci přístrojů, bude nutné věnovat mnohem větší úsilí, než kdykoli předtím." Terra bude každých 16 dní sbírat spektrální data celého povrchu Země ve viditelném až infračerveném oboru a denně nashromáždí 850 gigabytů informací, což si můžeme představit jako 100000 dílů encyklopedie světa.

Observatoř půjde ve stopě satelitu Landsat 7, který byl vypuštěn v dubnu, což umožní pozorování globálních jevů oběma jednotkami současně. Terra bude dávat širokoúhlejší pokrytí, Landsat mnohem jemnější. "Landsat je satelit, který pomocí silných teleobjektivů sleduje detaily na Zemi," řekl Darrel Williams, specialista projektu Landsat 7, během vystoupení na setkání American Geophysical Union v San Franciscu.

Vědci očekávají, že surová data z observatoře Terra přinesou doslova tucty a tucty typů geologických map, detailně popisující vše od typů oblačnosti až po hustoty zelených porostů na povrchu Země.
Přístroje na palubě observatoře Terra:
 

Ransen řekl, že přístroj MODIS může fungovat jako detektor požáru, neboť velmi snadno detekuje vysoké teploty. Přístroj MISR může měřit vertikální profil obsahu jakéhokoli aerosolu vznikajícího při požáru. ASTER může pozorovat důsledky spálenišť a zpustošené krajiny. Konečně CERES se bude zaměřovat na sledování klimatických změn v množství vyzářené energie z hořících oblastí. "Všechny přístroje dohromady potom budou poskytovat informace k popisu a řešení komplexního problému," řekl Ranson.

Vědci se domnívají, že Terra dá odpověď na otázku, zda růstová sezóna na severní polokouli je delší - kontraverzní teorie s dalekosáhlými důsledky nejen v zemědělství, ale pro celou lidskou činnost v těchto oblastech světa. Podle meteorologických satelitů vychází, že doba trvání vegetace během roku se stále opožďuje.

V. Ramanathan, odborník na výzkum atmosféry z Scripp Institutu of Oceanography, La Jolla, Calif., řekl, že plánuje data CERES použít ke studiu změn globálních teplot, včetně efektů oteplování přírůstku vodních par v atmosféře a efektů ochlazování sloupci aerosolů.

(Ještě před asi sedmi lety vědci nepřisuzovali aerosolům žádnou důležitost. Nyní jsou vědci přesvědčeni, že právě aerosoly hrají klíčovou roli v otázce pochopení předpovědi klimatu, dodal Kahn.) "První výsledky řešení tohoto problémů můžeme očekávat asi po roce od startu mise," řekl Ramanathan.

(podle informací Space.Com z 18. 12. 1999 přeložil DH)