NEHODA HLAVNÍHO MOTORU RAKETOPLÁNU VE ZKUŠEBNĚ

Experti z NASA Stennis Space Center provedli detailní rozbor nehody a zjistili, že příčinou havárie byl zapomenutý kousek speciální lepící pásky uvnitř motoru. "Bob Sackheim a jeho tým provedli analýzu a dospěli k odhalení příčiny poruchy." řekl Joseph Rothenberg, zástupce ředitele pro vesmírné lety. "Tato událost je poučením. Zkoušky motorů musí být provedeny stejně precizně, jako jsou precizní samotné motory. Nedbalost nemá místo v oboru vesmírných letů."

Výzkumný tým zjistil, že závadu způsobil kousek lepící pásky o rozměrech asi 140 cm2, běžně užívaný jako dočasný uzávěr při montáži motoru, který nedopatřením spadl do palivového systému, takže zběžnou kontrolou před spuštěním motoru nebyl objeven. Páska pak zahradila několik palivových sacích ventilů a způsobila to, že spalování probíhalo s přebytkem kyslíku, což vedlo ke zvýšení teploty nad provozní limity a roztavení některých součástí motoru.

Test motoru byl původně určen k ověření "teplotního rozsahu" vyvíjeného vysokotlakého palivového čerpadla. Po asi pěti sekundách provozu došlo k nárůstu teploty vysoko nad provozní limity a vnitřní zabezpečovací systém motoru dal povel k jeho vypnutí. Samotný motor nebyl určen přímo k montáži do kosmické rakety, ale byl součástí zkušební vývojové jednotky k ověřování nových konstrukčních dílů.

Sackehimův tým vypracoval předpisy pro evidenci veškerých předmětů užívaných během konstrukce a úprav motorů, aby se zamezilo možnosti zapomenutí jakéhokoliv cizího předmětu v motoru.

Závěry a doporučení plynoucí z tohoto incidentu:

Ověřovat, zda se v systémech nenachází cizí předměty. Minimalizovat užívání lepících pásek a podobných materiálů, které mohou způsobit ucpání nebo znečištění. Používat pevné uzávěry a pokud možno zakrytovat veškeré spoje, pokud již není k nim požadován přístup. Aplikovat lepší metody na používaní volně dělitelných materiálů a zajistit jejich evidenci. Přezkoumat možnosti vícekrát použitelných uzávěrů, které mohou být lépe evidovány a počítány.

Účelem testů je odhalit všechny možné problémy a vhodnými postupy jim pak předcházet. Je potřeba neustále zdokonalovat konstrukci, pracovní postupy i testy, aby lety byly bezproblémové. Projektant hlavního raketového motoru a jeho přední dodavatel The Rocketdyne Ppopulsion & Power Business of the Boeing Company, pracují na dalších doporučeních, které by byly součástí programu NASA pro zvyšování bezpečnosti vesmírných letů.

(podle informací NASA 00-170 z 26. 10. 2000 přeložil PZ)