DVĚ KOSMICKÉ SONDY BUDOU SPOLUPRACOVAT PŘI VÝZKUMU JUPITERU


Kosmická sonda Cassini, která se na své pouti k Saturnu dostane do blízkosti  Jupiteru, bude spolupracovat se sondou Galileo, která je na oběžné dráze kolem  Jupitera již od roku 1995. Pomůže to k získání dalších údajů o bouřlivé atmosféře této planety, o rozsáhlých mračnech elektricky nabitých částic a o jupiterových měsících a  slabých prstencích. Přestože sonda Galileo je aktivní již dvojnásobnou dobu a byla vystavena trojnásobné radiaci, než bylo původně plánováno, stále produkuje nové vědecké poznatky. 30.prosince by kolem Jupiteru měla ve vzdálenosti 10 miliónů km proletět sonda Cassini, která dále pokračuje k planetě Saturn. Právě tohoto přiblížení, kdy Galileo bude uvnitř a Cassini vně oběžných drah největších Jupiterových měsíců, se využije ke studiu okolí největší planety sluneční soustavy.

"Máme šanci provést pozorování s dobře vybavenou kosmickou sondou, který má mnohem více schopností než kosmické lodě, které navštívily Jupiter dříve," řekl Robert Mitchell, ředitel programu JPL Cassini

"Naštěstí, Galileo dosud funguje, takže můžeme získat studie  Jupiteru založené na tom, že máme současně dvě kosmické lodě ve dvou rozdílných pozicích v blízkosti  Jupiteru, to je něco, s čím jsme v roce 1995 ani nemohli počítat. Velmi to pomůže při studiu urychlování  částic slunečního větru v magnetosféře". V listopadu bude Cassini v oblasti, kde částice vnikají do magnetosféry, kdežto Galileo bude uvnitř magnetosféry. Cassini bude sledovat fluktuace ve slunečním větru, přičemž Galileo bude souběžně sledovat odezvy Jupiterovy magnetosféry na tyto změny.

Stejně tak bude možno sledovat částice prachu vyvržené ze sopek měsíce Io, kdy první sonda provede detekci prachové stopy a druhá sonda poté zjistí její pohyb. Vědci též doufají, že pak bude možno provést i analýzu takto zachycených prachových částic a zjistit tak složení Io.

Obě sondy budou sledovat zatmění jupiterových velkých měsíců, což by mělo přispět k dalším poznatkům o procesech v atmosféře při dopadu elektricky nabitých částic.

V průběhu uplynulých 5 let, družice Galileo sledovala časté změny v magnetosféře, ale vědci neměli možnost spojit tyto  efekty se specifickými změnami v   slunečním větru, řekl Dr. Torrence Johnson (Cassini Project).

 Získání poznatků o chování Jupiterovy magnetosféry umožní i lépe pochopit chování zemské magnetosféry, jejíž poruchy ve svém důsledku mohou poškodit elektronické a komunikační systémy orbitálních stanic.

Cassini se bude podílet na studiu Jupiterova okolí od října do března. "Když budeme mít štěstí, snad se nám podaří sledovat vznik a vývoj nějaké bouře na Jupiteru", prohlásil Dr. Dennis Matson (Cassini Project).

Pro sondu Cassini bude oblet Jupiteru také kontrolou všech palubních systémů před dosažením jejího hlavního cíle - Saturnu. Více informace je k dispozici na http://www.jpl.nasa.gov/jupiterflyby.


(podle informací JPL přeložil PZ)