UNIKÁTNÍ DVOJICE SATELITŮ PŘIPRAVENA KE STARTU


NASA je připravena vyslat kosmickou misi, která může změnit cestu, kterou se dosud ubírala kosmická technologie. Start této kosmické mise je plánován na 18.listopadu 2000 ze základny Vandenberg v Kanadě.

Na oběžnou dráhu by měly být vyneseny satelity EO-1 (určený k výzkumu Země) a SAC-C, který vznikl za spolupráce NASA a CONAE (Argentinská Komise pro Kosmickou Aktivitu)

V roce 1996 NASA zahájila program nového tisíciletí (NMP), založený na zdokonalování klíčových záležitostí v oblasti kosmických letů, které by měly zlevnit a zefektivnit vědecký výzkum. První ze tří orbitálních misí programu MNP je družice EO-1, určená ke snímkování povrchu a ověření nových přístrojů a družicových systémů. Součástí dalších misí bude testování dalších zařízení, která budou používána v dalších generacích nejrůznějších satelitů.

Očekává se, že nové kosmické sondy budou menší, lehčí a levnější než v současnosti, a právě EO-1 má prověřit a ukázat cestu nových technologií. Tato družice bude umístěna na oběžnou dráhu blízko satelitu Landsat-7 a budou společně pořizovat série stejných snímků. Jejich následným porovnáváním bude možno účinně zlepšovat konstrukci a parametry přístrojů.

Nosná konstrukce družice EO-1 byla vyrobena v Swales Aerospace, Beltsville, hlavní dodavatel palubních systémů je Litton Amecom, College Park, Md. Nejdůležitějšími přístroji jsou zdokonalená kamera pro snímání povrchu, HYPERION, spektrometr s lineárním polem a atmosférický korektor.

Raketový nosič Delta zároveň s EO-1 vynese mezinárodní satelit SAC-C, určený k výzkumu struktury a dynamiky zemské atmosféry, ionosféry a geomagnetického pole. SAC-C se zároveň bude pokoušet o měření radiace a zkoumat její vliv na elektronické součásti. Dalším úkolem bude ověřit autonomní metody k určení polohy na oběžné dráze. Součástí vnitřního vybavení jsou tři GPS nové generace a osm dalších přístrojů určených ke sledování prostoru kolem Země a k ekologickým výzkumům. Družice SAC-C vznikla za spolupráce mezi USA a Argentinou, Brazílií, Dánskem, Francií a Itálií.

Argentinská Komise pro Kosmickou Aktivitu (CONAE) zodpovídá za vývoj přístrojové techniky, brazilská kosmická agentura za celkové vybavení družice SAC-C. Itálie dodala CONAE solární panely a GPS. Dánský institut pro výzkum vesmíru dodal zařízení k mapování magnetického pole a francouzská kosmická agentura se podílí na testování vlivu kosmické radiace na elektronické obvody. Start a některé další vědecké přístroje zajistí NASA. Tento dlouhodobý výzkumný projekt by měl také ukázat, jak lidská činnost i přirozené přírodní procesy mění globální prostředí.

O EO-1 se více dozvíte na http://www.gsfc.nasa.gov/gsfc/earth/eo1/eo.html. Podrobnosti o SAC-C naleznete na http://www.conae.gov.ar/sac-c.


(podle informací NASA přeložil PZ)