SONDA SOHO ZÍSKALA POHLED NA PLANETY V PLNÉ PARÁDĚ

Dolores Beasley, Headquarters, Washington, DC

Susan Hendrix, Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD


Exkluzívní snímky, které získala sonda Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) ukazují čtyři planety obklopující Slunce. Snímky SOHO získala těsně kolem okamžiku, kdy se planety seřadily do jedné přímky, úkazu který fascinoval astronomy amatéry na celém světě. V zorném poli koronografu, přístroje na palubě SOHO se 15. května seřadí planety Merkur, Venuše, Jupiter a Saturn.

Zde na tomto snímku vidíme scenérii, kdy viděla kamera SOHO Saturn, Jupiter a Merkur. Seskupení planet bude vysílat TV NASA od 5. května, s aktualizovanými verzemi 12. a 15. května.

Protože planety obíhají kolem Slunce různými rychlostmi, jejich poloha na obloze se při pozorování ze Země mění. Velmi zřídka se stává, že se sejdou na obloze ve stejné oblasti, úkazu se pak říká planetární konjunkce. V minulosti lidé přisuzovali takovým případům speciální významy. Současná konjunkce představuje seskupení do jedné přímky planety Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn, přičemž nejblíže budou 17. května.

Protože se v posledních týdnech planety nachází příliš blízko Slunce, jsou pro pozorovatele ze Země nepozorovatelné. Co je ovšem pro pozemšťana překážkou, je pro přístroje SOHO ideální situací k pozorování. Za pomocí vymaskování přímého slunečního povrchu, může koronograf LASCO, přístroj na SOHO, sledovat výtrysky plynu ze sluneční atmosféry. Také může spatřit hvězdy v pozadí a objevit mnoho dosud neznámých komet.

Technicky přístroj na sondě může zabrat až 15° oblohy, což je pro seskupení planet 15. května dostatečné. Zatímco se Venuše bude do záběru nasouvat, Merkur bude odcházet. Mars se bude nacházet vlevo mimo záběr, protože  bude v téměř dvojnásobné vzdálenosti od Slunce jako Merkur. Nejtěsněji Slunci budou Jupiter a Saturn

Směr ke Slunci na obloze se relativně vůči hvězdám posouvá doleva, tak jak Země a SOHO obíhají kolem Slunce. To, že se Slunce a planety budou nacházet přibližně v jednom směru znamená, že i Země se dočasně posadí na myšlenou přímku v sestavě jiných planet i když to bude na protější straně.

Planety budou střídat svou relativní pozici, protože se po svých drahách kolem Slunce pohybují různými rychlostmi. Změny v jejich poloze, zejm. hmotného Jupiteru a Saturnu mají vliv na polohu těžiště Sluneční soustavy, takže i samo Slunce se začne houpat.

Takové "houpání" můžeme pozorovat i u ostatních hvězd a na základě toho astronomové usuzují a objevují planety v jiných slunečních soustavách.

SOHO je projekt mezinárodní spolupráce mezi European Space Agency a NASA. LASCO coronagraph postavil a řídí mezinárodní tým, vedený z US Naval Research Laboratory.  Aktuální snímky seskupení planet jsou na Internetu:

http://sohowww.nascom.nasa.gov/hotshots/ nebo http://sohowww.estec.esa.nl/hotshots/ 


(podle informací NASA 00-76 z 5. 5. 2000 připravil DH)