ANTARKTICKÉ STUDIE POMOHOU PÁTRAT PO MARŤANECH


 

LONDON (Reuters) -- Experimenty prováděné podobně jako na Marsu v oblastech Antarktidy by mohly opatřit vodítko jak nejlépe pátrat po známkách života na nehostinné rudé planetě, oznámili to vědci USA.

Vědci z University of California, San Diego (UCSD) zjistili, že záhadně vysoká koncentrace soli v odkrytých půdách Dry Valleys v Antarktidě – oblastí trvale zbavených pokrývky sněhu a ledu - byla způsobena síru emitující mořskou řasou.

Tento objev je velmi důležitý pro marsovská bádání, neboť vědci zjistili, že při vrtání do větší hloubky v Dry Valleys se zde vyskytovala vyšší koncentrace biologicky produkované síry. Vědci uvedli v časopisu Nature, že tyto sírany mohly migrovat dolů skrze půdu.

"Je tedy nutno říci, až opět se poletí k Marsu odebírat vzorky půdy musí se vzít i z podpovrchu, protože tyto sírany se mohou stěhovat pod povrch a mohou být příznakem biologické aktivity," řekl Mark Thiemens, děkan UCSD.

"Studiem vzorků půdy v Dry Valleys máme dobrý náznak toho na co můžeme narazit na Marsu. Podmínky v Dry Valleys jsou konec konců podobné jako podmínky na Marsu," dodal Thiemens.

"Je velmi důležité navrhnout experimenty pro kosmickou sondu, která poletí k jiné planetě na základě zkušeností získaných na Zemi," řekl Scott Borg, který řídí antakrktický geologický a geofyzikální program.


(podle agentury Reuters z 1.10.2000 připravil PH)