POSLÁNÍ MISE GALILEO V ROCE 2000

Techničtí pracovníci NASA informovali o tom, že mise Galileo již v tomto roce 2000 zapsala první úspěšné setkání s dalším kosmickým tělesem. 3. ledna 2000 kosmická sonda Galileo proletěla ve výšce 351 kilometrů nad povrchem měsíce Europa, který je jeden ze čtyř největších měsíců planety Jupiter. Sonda

Galileo pak provedla pozorování tří menších měsíců - Amalthea, Thebe a Metis. Dále pak následovalo několik pozorování vulkanického měsíce Io. Sonda pracuje normálně a technici věří, že všechna pozorování se úspěšně zaznamenala na palubní záznamové zařízení. Nahrávka podle plánu měla být odeslána k Zemi ve středu 5. ledna 2000.

Během nízkého přeletu nad měsícem Europa přístroje sondy Galileo dokončovaly pozorování, které mají objevit magnetické poruchy způsobené elektricky nabitými částicemi možného oceánu pod povrchem ledové krusty měsíce Europa.

Při nízkém průletu nad povrchem Europy, byl radiový signál se Zemí zablokován. Vědci nyní studují, zda signálové změny svědčí o výskytu ionosféry nad povrchem měsíce Europa, tj. oblasti s nabitými částicemi, což může naznačovat, že měsíc
Europa má atmosféru. Radiační úroveň během tohoto setkání s měsícem byla průměrná pro tuto oblast. Zjevné radiační efekty byly zřejmě klamnými údaji počítače a šlo o obvyklé záření podobné tomu, s kterým se již sonda Galileo seznámila během předchozích setkání. Palubní software úspěšně odchytal tyto chyby a let mohl pokračovat.

Další pozorování sondy jsou plánovány na 22. ledna, kdy má dojít k nízkému přeletu nad měsíce Io, dále pak na 30. května a 28. prosince se plánuje přelet nad měsícem Ganymedes. Na prosinec 2000 je naplánováno společné pozorování planety Jupiter společně se sondou Cassini.

Od prosince 1995 sonda Galileo úspěšně obíhá kolem planety Jupiter a přechází skrze zónu silného záření. Ve skutečnosti již kosmická sonda přežila více než dvakrát tolik záření, než bylo původně plánováno a tím předává Zemi unikátní obrázky a další informace. Celé poslání mise Galileo řídí JPL.

(podle informace JPL z 4. a 5. 1.2000 připravil PH)