COMPTON GAMA RAY OBSERVATORY KONČÍ AKTIVNÍ ČINNOST

Dolores Beasley

Headquarters, Washington, DC

Nancy Neal, Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD

 


V neděli 4. června ukončila devítiletou úspěšnou misi Compton Gamma Ray Observatory (CGRO) tím, že ji NASA navedla do atmosféry Země. Trosky z řízeného vstupu do atmosféry měly padat do vzdálené oblasti Tichého oceánu přibližně 3500 km jihovýchodně od Havaje. Vstup do atmosféry se řídil cíleně ve čtyřech fázích snižování dráhy observatoře a to 30.5. 31.5. a dvakrát 4. 6. 2000. Nové informace o manévru bylo možno získat na internetovské adrese:  http:// www.nasa.gov/hqpao/status_index.html Další informace o zániku observatoře je možno získat na adrese: http:// pao.gsfc.nasa.gov Comptonova observatoř je příliš veliká na to, aby celá shořela při vstupu do atmosféry. Více než 6 tun trosek mělo dopadnout na povrch Země. Trosky se pohybovaly od velikosti malého kamene až po několik kilogramových kusů. V oblasti pádu musela být vyloučena letecká doprava, pro případ ohrožení střetem s úlomkem zanikající družice. Rovněž tak námořní doprava se přesunula do sousední oblasti. Rozsáhlý výzkum ukázal, že likvidace družice jinou cestou než zničením v atmosféře Země by byl daleko technicky a finančně náročnější.


(podle n00-24 z 26.5.2000 připravil PH)