VĚDCI JIŽ VĚDÍ JAK ZANIKNE SLUNCE


LONDÝN (Reuters) - Odborníci z Velké Británie a USA připravili zpomalené záběry, které by měly vysvětlit jak zanikne Slunce a sluneční soustava. Animační záběry vznikly na základě studia hvězdy TX Cam. Podle odborníků se hvězda TX Cam podobá našemu Slunci a dokument znázorňuje uvolnění velkého množství plynu v poslední fázi existence Slunce na základě studia TX Cam.

Hvězda TX Cam je od Země vzdálena asi 1000 světelných let a její jasnost se mění s periodou okolo 560 dní. Tato hvězda patří mezi proměnné hvězdy typu Mira.

Astronomové na základě dlouhodobého sledování chování Slunce a na základě studia proměnné hvězdy TX Cam předpokládají, že Slunce se zhruba za 5 až 6 miliard let nafoukne a postupně pohltí jak Merkur tak Venuši. Země možná bezprostřednímu pohlcení bude uchráněna, ale možná také ne. Jupiter a vnější planety budou "ušetřeny" bezprostřední zkáze, ale budou vystaveny "útoku" hmoty, která bude ze Slunce uvolňována.

Slunce začne pulsovat podobně jako TX Cam a vyvrhne velké množství plynu a prachových částic. V závěrečné fázi se obálka Slunce rozplyne do meziplanetárního prostoru. Ze Slunce zůstane kompaktní objekt - bílý trpaslík.

Tento scénář byl vytvořen Philipem Diamondem z university v Manchesteru a Atholem Kemballem z Nového Mexika. Záznam zachycuje děj, který by měl trvat 88 týdnů a přibližuje veřejnosti neobvyklé aktivity. "Je těžko vysvětlitelné, proč se z hvězdy uvolňuje takové množství plynu, zatímco malá část je později opět pohlcena," řekl Athol Kemball.

Vlastní získávání dat, které umožnilo vytvořit tento scénář, bylo prováděno pomoci systému deseti radioteleskopů, které jsou rozmístěny po celých USA a každá anténa má průměr 25 metrů.


 

(podle CNN 0408c z 4.8.2000 připravil PH)