RAKETOPLÁN JE PŘIPRAVEN K ZAJIŠTĚNÍ KOSMICKÉ STANICE

HOUSTON (CNN) -- Vedení NASA projevilo souhlas k vypuštění doplňkové mise raketoplánu v březnu 2000, která by měla provést kritickou údržbu a zajištění International Space Station a udržet ji na bezpečné dráze, než se k ní dostane první posádka. Pokud by k tomuto nedošlo, hrozilo by za stávajícího stavu zřícení dopusud sestavené části stanice do atmosféry. První dva moduly International Space Station jsou - ruský modul Zarya a americký modul Unity.

První ruská komponenta stanice Zarya, která je jakousi "první vlaštovkou stanice" byla dopravena na oběžnou dráhu v listopadu 1998. V současné době je blízko konci přezkoušení bez posádky a vyskytují se nějaké problémy. Jeden z problémů je následující: Zarya má šest baterií. První dvě jsou úplně vyčerpány a další čtyři nemohou udržet elektrický náboj získaný ze slunečních článků. NASA plánuje, že pošle ke stanici raketoplán Atlantis s posádkou, která by oživila systémy ruského modulu a pokusila se o opravu slunečních článků a baterií. Pravděpodobně tato opravná mise bude rozdělena do dvou letů. Právě v březnu půjde o záchranu a oživení. Druhý let se uskuteční až ruská strana k stanici připojí servisní modul Zvezda. Je ovšem otázkou, zda ruská strana tam připojí modul Zvezda, vzhledem k finančním problémům.

Rozhodně to bude až v letním období, téměř o dva a půl roku později než byl původní plán. Zvezda bude sloužit jako velitelské a kontrolní centrum pro posádku, která podle plánu na stanici se má střídat ve čtvrtletních intervalech, rovněž tato část zahrnuje pohonný systém, který má udržovat stanici ve výšce kolem 350 kilometrů nad povrchem Země. Zvezda má být vypuštěna z kosmodromu Bajkonur z Kazachstánu. Zdržení vzniklo nezdarem při podzimních startech rakety Proton v roce 1999. Ruská strana chce před vysláním modulu vypustit zkušebně tři Protony.

(podle zprávy CNN z 5.1.2000 připravil PH)