SNÍMKY MARSU ODHALUJÍ ELEGANTNÍ USPOŘÁDÁNÍ LEDOVÝCH ČEPIČEK

PASADENA, Kalifornie (CNN) -- Kromě ukázky elegantní a kontrastní ozdoby kolem polárních čepiček Marsu, nové snímky Mars Global Surveyoru nabízí důkaz toho, že severní a jižní oblasti zažily rozdílnou geologickou minulost.

Snímek uvolněný mimo realizační tým 9.3.2000 poprvé odhaluje rysy, které jsou obvykle skryty pod vrstvou sezónního ledu. Kamera na palubě Surveyoru získala snímky, jak obíhala po polární oběžné dráze a snímala oblasti pólu v rozdílných obdobích.
Severní zbytek ledu na pólu, krajina, která zůstává omrzlá i v létě odhalila rozmanitý povrch, který vypadá jako domácí sýr s pórovitou strukturou. Jižní oblast odhaluje větší póry a koryta, často se podobající plátku ementálu.

"Na těchto snímcích jsme viděli mnoho odlišností," řekl Dr. Peter Thomas, astronom z Cornell University a vedoucí výzkumného projektu marsovských čepiček. "Věděli jsme, že tam budou rozdíly, ale že budou tak velké jsme netušili. To svědčí o rozdílném geologickém vývoji," dodal Thomas. Obě polární čepičky prodělaly různou podnebnou a geologickou historii, která trvala minimálně několik tisíc let. Led na severní polární čepičce se v první řadě skládá z vody, opírá se to o údaje z Marineru 9 a sondy Viking orbiter.

Část každé marsovské čepičky, která zůstává zamrzlá během letního období je známa jako Residual Polar Cap (zbytek polární čepičky). Dva snímky nahoře ukazují přiklad severní (nahoře) a jižní polární zbytkové čepičky, jak se jevily v létě.

Houbě podobný pórovitý povrch na severu má mnoho malých pórů, většinou 10 až 20 metrových. Tyto póry pravděpodobně mění podobu během léta, jak vodní led sublimuje nebo se mění přímo z pevné formy na páru. V létě je tam teplota obvykle blízko bodu mrazu. Sonda Viking pozorovala vodní páru vystupující z čepičky během horkého ročního období. Podle vědců projektu Mars Global Surveyor může z dané oblasti vysublimovaný led do podoby páry odnést vítr.

Na rozdíl tomuto, eroze na jihu pravděpodobně podléhá více fyzikálním procesům. Asi sem spadá hroucení se, svahový pohyb a pravděpodobně také sublimace, ačkoli rozdílného typu než na severu. Teplota na jižní zbytkové čepičce zůstává daleko níže než na severu a je dostatečná k tomu, aby mohl být zmrzlý oxid uhličitý. Málo nebo téměř žádná vodní pára by neměla být vidět nad jižní polární čepičkou v létě. Erozivní procesy na jihu vytvářejí velké póry a kruhové jamky, které se podobají ementálu. Přesný důvod vzniku velkých pórů zůstává nejasný, ale snad se po získání dalších dat objasní. Mars Global Surveyor obíhá kolem planety od září 1997. A mise je řízena JPL v Pasadeně.

(podle zprávy CNN z 9.3.2000 připravil PH)