PRVNÍ UV SNÍMEK METEORU

Během pozorování Leonid 1999, kdy kolem maxima padalo až tucet meteorů za minutu se kamery na celém světě snažily zaznamenat prchavé záblesky částic, které se odpařovaly se vstupem do atmosféry.

Tento týden byl uvolněn snímek, který zachycuje obraz meteoru poprvé zachyceného kamerou v daleké ultrafialové oblasti. UV snímek byl získán odborníky na Naval Research Laboratory, kteří pro snímání použili satelit Advanced Research and Global Observation Satellite (ARGOS). Snímek a jemu podobné by měly napomoci k zlepšení pochopení složení meteorů, které jsou typicky ne větší jako zrnko písku nebo obilí, ale neuvěřitelnou rychlostí můžou poškodit satelity na oběžné dráze kolem Země.

Rychlost prachových částic Leonid se pohybuje kolem rychlostí asi 72 kilometrů za sekundu vzhledem k Zemi a jejím satelitům. Je to 260 krát vyšší než je rychlost zvuku.

"Pozemská pozorování nemohou detekovat mnoho důležitých prvků a smíchat tyto poznatky s existujícími vlastnostmi meteoroidů," řekl George Carruthers, který vedl tým, který vyprodukoval tento snímek.

"Jak civilní, obchodní, tak i státní sektor využívá prostoru kolem Země a proto je přirozené provádět tento výzkum, aby bylo možno lépe chránit družice od nebezpečí srážky s meteoritem," řekl Pete Worden, zástupce ředitele pro řízení a kontrolu v U.S. Air Force. Worden řekl, že meteorický déšť Leonid je takový úkaz, který můžeme předvídat a snažit se o zmírnění jeho účinků na pozemskou techniku. UV snímek byl pořízen 18. listopadu 1999.

(podle CNN z 17.2.2000 připravil PH)