NEZDAR MARS POLAR LANDERU

Ukazuje se, že prozatím všechny zprávy o komunikaci sondy s řídícím střediskem byly milné. Již více než dva měsíce je zřejmé, že sonda byla ztracena. Naděje na obnovení komunikace jsou již dnes nulové. Víme, že sonda je ztracena, ale již se asi definitivně nedozvíme poslední osud sondy po jejím odmlčení. 3. prosince 1999 bylo navázáno poslední spojení se sondou Mars Polar Lander několik minut před vstupem do atmosféry Marsu. Během sestupu nebylo naplánováno, že by měla sonda vysílat nějaké informace, měla podat informaci až se dotkne povrchu planety. Nedávné nové zprávy prohlašovaly, že revize zjištění co se sondě stalo, bude oficiálně oznámena v polovině března 2000.

Již dnes je zřejmé, že chyba byla učiněna mimo jiné i v tom, že sonda neměla vysílat během přistávacího manévru, ale všechny informace se měly předat až po dosednutí na marsovský povrch. Po nedávném průzkumu bylo zjištěno, že tzv. kontaktní spínač, který měl podat signál, když jedna ze tří přistávacích noh se dotkne marsovského povrchu údajně tento signál vyslal, aniž byla sonda na povrchu a počítač automaticky vypnul sestupový motor sondy. V důsledku předčasného vypnutí přistávacího motoru došlo i k zničení sondy. Pravděpodobně hlavní viník havárie byl identifikován. Pravděpodobně měla být funkce kontaktního spínače důkladněji prověřena v Lockheed Martinu, kdy byla sonda postavena.

Nyní se ještě dělají testy v Lockheed Martinu, zda opravdu došlo k selhání spínače a teprve potom bude podána oficiální zpráva. Nezdar Mars Polar Landeru připomíná zmizení Mars Observeru v roce 1993. Kosmická sonda tehdy přestala přenášet informace krátce před svým navedením na oběžnou dráhu kolem Marsu. Revize identifikovala na palubě explozi jako pravděpodobný důvod ztráty sondy, ale absence přesných dat může vyvolat o tomto závěru spekulaci. U Mars Polar Landeru je to situace podobná pouze v tom, že i zde není dostatek dat k stoprocentnímu závěru vlivem odmlčení vysílače při přistávacím manévru.

(podle CNN z 18.2.2000 připravil PH)