KOSMICKÁ MISE STARDUST PRACUJE

Andrew Bridges (Pasadena)

PASADENA, Calif. - V úterý 22. února 2000 sonda Stardust se pokusí o sběr rychlých částic mezihvězdného prachu, který proudí do naší sluneční soustavy ze vzdálených hvězd. Kosmická sonda je vyzbrojena Aerogelem, což je prachový kolektor, na který bude dopadat hvězdný materiál. Aerogel je trojrozměrný, ale jedná se o nejméně husté těleso lidem známé. Skládá se z 99.9 procent vzduchu a právě 0.1 procenta dioxidu křemíku nacpaného ve skle. Nicméně aerogel je 1000 krát řidší než normální sklo. Steven Jones z JPL poznamenal, že částice budou na zařízení narážet s rychlostí od 10 do 26 km za sekundu.
Kolektor bude zůstávat v pasivním stavu při celém experimentu, pouze se natočí nepatrně každých 14 dní aby přijal hlavní nápor prachových částic, které budou narážet jako hmyz na čelní sklo auta, jak budou nalétat dovnitř ze směru souhvězdí Štíra. Atkinson poznamenal, že aerogel je odolný, ale jasně budeme moci nakreslit stopy částic na něm po návratu k Zemi v roce 2006. Aerogel byl poprve objeven v roce 1930.

(podle CNN z 19.2.2000 připravil PH)