TELEKOMUNIKAČNÍ SATELIT GARUDA MÁ BÝT VYPUŠTĚN 19.2.2000

Po mnoha týdnech nejistoty, zda se realizuje vypuštění telekomunikační družice Garuda, se snad svítá na lepší časy. Byl stanoven termín startu tohoto satelitu na 19. února 2000. AceS International Ltd. dodavatel datových komunikačních služeb v oblasti Asie - Tichý oceán plánuje vypustit svůj satelit prostřednictvím rakety Proton z Bajkonuru právě 19.2.2000. Satelit Garuda - 1, který má sloužit pro telefonní službu se zatím nerealizoval na oběžné dráze, neboť 27.10.1999 došlo k havárii nosné rakety Proton. Termín pro start rakety Proton byl stanoven na 19.2.2000, ale je otázkou, zda právě na palubě tohoto Protonu již bude Garuda, nebo půjde nejprve o zkušební start. Z ruské strany, vzhledem, že jde o komerční placený start je tlačeno, aby tomu tak bylo. Do doby startu musí být jasně analyzovány podmínky nezdaru v říjnu 1999, aby nedošlo k opakování této havárie. Musí být eliminováno nebezpečí havárie na co možná nejmenší únosnou míru.
(podle CNN z 21.1.2000 připravil PH)