OBJEVY PLANET VYVOLÁVAJÍ OTÁZKY MIMOZEMSKÉHO ŽIVOTA

Kenneth Silber

V roce 1999 bylo odhaleno mnoho nových planet u sousedních hvězd. Zůstává však otázka otevřená, zda tyto objekty jsou zdrojem mimozemského života. Více než 10 planet bylo odhaleno v roce 1999 do celkového počtu 28 potvrzených objektů ve vesmíru. Rok 1999 byl rokem objevu prvního více planetárního systému kolem hvězdy podobné Slunci.

Všechny planety, které byly objeveny jsou plynní obři a mnohé z nich jsou horké jako planeta Jupiter, rychle obíhající kolem hvězdy. Planety "horké" jako Jupiter jsou pouze špičkami ledovce v porovnání s ostatními objevenými planetami. Bohužel současné technické prostředky nejsou schopny odhalit menší tělesa, která jsou podobná naší Zemi.

Nějací plynní obři obíhají v "obyvatelné zóně" kolem hvězdy, podobně jak je to u našeho Slunce. Jejich přítomnost v této oblasti nese určitou možnost výskytu života

"Obří planety působí na malá tělesa tak, že je mohou vychýlit z původní dráhy", řekl William Borucki odborník v NASA Ames Research Center. Poznamenává, že obří planety v "obyvatelné zóně" zamezí aby se zde vyskytly obyvatelné planety.

"Je zajímavé si dát otázku, zda sluneční soustava je našim požadavkem pro technický život."

Na druhé straně takové planety mohou mít obyvatelné měsíce. "V našem případě planeta Jupiter je sama pro život nevhodná, ale má množství měsíců a některé by mohly být zdrojem vzniku života," řekl Bally. V současné době není známo zda některé planety podobné slunečnímu typu mají takové měsíce, které jsou schopny udržet dostatečně tlustou atmosféru, která chrání povrch před zhoubným zářením. Zemi podobné, nebo Měsíci podobné objekty vyžadují pro život tekutou vodu. Je to zásadní otázka, jak využít klimatický servis  I když všechen život vyžaduje tekutou vodu, podle sluneční soustavy. Je otázkou, zda jiné systémy toto vyžadují také.

Dále existuje otázka, zda plyn obřích planet se nachází v dostatečné vzdálenosti od svých hvězd. Pod vlivem většiny situací jsou gigantické planety vytvářeny ve větší vzdálenosti od hvězd. U planet podobných Zemi nebo Měsíci mohou vzniknout podobné podmínky pro vznik života. Jestliže všechen život vyžaduje tekutou vodu, vyžaduje také podobné podmínky, jako se nachází v naší sluneční soustavě. Může existovat extrasolární svět podobný jako je na měsíci Europa, který vypadá, že pod vrstvami ledu existuje oceán, kde by mohl existovat život. Mohou však existovat jiné podmínky pro vznik života, než si můžeme z pozemského hlediska představit.
 

(podle informace CNN z 21.12.1999 připravil PH)