VĚDCI OBJEVILI VELKÝ ASTEROID MEZI NEPTUNEM A PLUTEM


NEW HAVEN, Connecticut (CNN) -- Astronomové objevili nový objekt obíhající kolem Slunce, který je menší než planeta, ale větší než většina známých asteroidů.

Oficiálně je označen 2000 EB173, objekt je koule ze skály a ledu o průměru 597 km, což je asi jedna čtvrtina velikosti planety Pluto. Objekt je klasifikován jako planetka, podobně jako tisíce jiných asteroidů a komet v naší sluneční soustavě. Je druhou ve velikosti k asteroidu Ceres, který má průměr 940 km a obíhá na dráze kolem Slunce mezi Marsem a Jupiterem.

Astronomové v současné době uznávají devět velkých planet. Objekt EB173 je velmi malý, aby byl zařazen do této kategorie. Objekt EB173 je vzdálen 5.8 miliardy km od Země a je součástí Kuiperova pásu, prstence ledových trosek obíhajících Slunce vně dráhy planety Neptun.

Astronomové věří, že Kuiperův pás je naplněn stovkami tisíc malých ledových objektů. První objekt z Kuiperova pásu byl objeven v roce 1992 a od té doby je známo více než 150 těchto těles. Mnoho z nich má průměr větší než 96 km.

Několik z nich, včetně EB173, je mnohem větších. Planetu Pluto objevil Clyde Tombaugh v roce 1930. Mnoho astronomů věří, že Pluto by bylo klasifikováno jako planetka v Kuiperově pásu, pokud by bylo objeveno dnes.

Astronomové se zajímají o studium Kuiperova pásu, protože potřebují vědět více o tom, jak vznikla naše Země a ostatní velké planety. Tito astronomové se domnívají, že ledová tělesa v Kuiperově pásu jsou dobře uchované zbytky z rané sluneční soustavy, která se vytvořila zhruba před 4.5 miliardami let.

Astronomové také uvažují o tom, že Kuiperův pás je zdrojem tzv. krátkoperiodických komet, jako je například Halleyova kometa, která pravidelně prochází kolem Země, když prolétá kolem Slunce.

Objev EB173 učinil tým astronomů vedený Gustavo Bruyualem z Venezuela CIDA astronomy center a Charlesem Baltaym z Yale University. Tato skupina chce svůj objev publikovat v Astronomical Journal Letters.


(podle CNN 2410a z 24.10.2000 připravil PH)