VĚDCI OBJEVILI MOŽNÉ MIKROBY Z VESMÍRU?

Richard Stenger, dopisovatel CNN

 


(CNN) -- V pátek jeden ze spoluautorů nové studie oznámil, že mezinárodní tým vědců objevil v horních vrstvách atmosféry mikroorganismy, které mohou pocházet z vnějšího vesmíru.

Vědci soudí, že živá bakterie pocházející ze vzorku z výšky 16 km nebo výše, který byl získán pomocí vědeckého balónu, mohla být zanesena do pozemské atmosféry průchodem komety.

Tyto mikroorganismy jsou na Zemi neznámé, ale astrobiologové "chtějí se zveřejněním detailů počkat až do doby, kdy bude absolutně nezvratné, že se jedná o extraterestrický původ," řekla spoluautorka studie Chandra Wickramasingheová, Cardiff University in Wales.

NASA Ames Research Center k této studii zaujal na své Web stránce opatrnou reakci. NASA prohlásila, že tento objev se pravděpodobně ve vědecké komunitě setká se značným skepticismem.

Ve zprávě se říká: "Astrobiologové mohou namítat, že 16 km není příliš vysoko pro zanesení pozemského života." Na druhé straně NASA možnost transportu mikroorganismu z nějaké komety či meteoru nezavrhla.

NASA říká, "Nedávný objev naznačuje, že mikroby mohou zůstávat životaschopné po miliony let - dostatečně dlouho k transportu z planety na planetu."

Kritici tvrdí, že balón byl kontaminován již na Zemi. Wickramasingheová oponuje, že experiment probíhal za přísné kontroly ale nemůže vyloučit možnost, že pozemská bakterie mohla být zavlečena do stratosféry.

Wickramasingheová dále uvádí, že toto i podobná pozorování naznačují, že živé bakterie byly objeveny příliš vysoko v atmosféře na to, aby byly do takových výšek zaneseny z povrchu.

"Podle kritiků vše co se nachází v horní atmosféře pochází ze země. Existuje seriozní možnost, že nejen 15 km, ale i 40-85 km jsou ještě výšky kde můžeme najít pozemské bakterie."

Svou zprávu publikovala Wickramasinghemová spolu se svým kolegou Sirem Fredem Hoylem na Webu v pátek s tím, že mají silnou hypotézu potvrzující že v atmosféře byly objeveny neznámé mikroorganismy.

Hledání ve spektrálních datech meteorického deště Leonid z roku 1999 ukázalo, že během dopadů drobných částeček do atmosféry ve výškách kolem 83 km byly detekovány určité bakteriální "otisky prstů".

"Bakterie zahřáté na dostatečně vysokou teplotu k vyzařování mohou se mohou prozradit i určitými spektrálními známkami," dodává Wickramasingheová.

Spolu s Hoyleem se Wickramasinghenová stala zakladatelkou teorie, že život na Zemi přišel před 4 miliardami let někde z vnějšího vesmíru.

Wickramasinghemová se stále domnívá, že primitivní život může přijít z vesmíru. "Jestliže nalezneme mikroby ve vyšších výškách, které nejsou kontaminovány ze země, budeme se ještě více divit odkud mohly přijít. Zbytky ze stotunových komet a organické zbytky meteorů dotují naši atmosféry každý den."

Vedoucím studia atmosférických bakteriálních vzorků je Javant Narlikar z Indie a Indian Space Research Organization projekt koordinuje.


(podle informací CNN z 24. 11. 2000 přeložil DH)