VELKÉ ASTRONOMICKÉ OTÁZKY


EUGENE, Oregon (AP) -- Jedna z otázek, která sužovala vědce po staletí, kterou se snaží zodpovědět astronom Greg Bothun z University of Oregon je: Z čeho je vesmír zhotoven? Bothun zkouší určit přesnou vzdálenost od Země k jednotlivým galaxiím. Na základě toho, že i v těchto galaxiích platí Newtonova fyzika, tak získané výsledky naznačují, že k přesnosti určení parametrů jednotlivých galaxií, hlavně jejich hmotnosti, přispívá faktor "temné hmoty". V minulosti se předpokládalo, že svítící hmota ve vesmíru je dominantní formou a tudíž podle toho se dá zjistit hmotnost jak jednotlivých objektů, tak i "celého vesmíru". Paradoxem ovšem je, že je to právě naopak.

Svítící hmoty je ve srovnání s "temnou hmotou" pouze několik procent. Tedy k určení z čeho se vesmír skládá je nutno započítat právě tuto "skrytou hmotu". To se po dlouhé období astronomům nedařilo a proto také informace a odhady o tom z čeho je vesmír zhotoven byly chybné. S tímto je nutno také přistupovat při měření vzdálenosti galaxií, neboť mnohé mohou být vzdálenější než vyplývá z měření.

(podle cnn2508c z 25.8.2000 připravil PH)