KOSMICKÁ SONDA STARDUST SE VZPAMATOVALA PO ZÁSAHU ČÁSTIC ZE SLUNEČNÍ ERUPCE

                                                        


PASADENA, Kalifornie. Sonda Stardust, která má po sedm let sbírat vzorky kometárního prachu byla 9.11. zasažena proudem vysokoenergetických částic pocházejících ze sluneční erupce. Podle údajů Jet  Propulsion Laboratory byla intenzita zásahu asi 100 000 krát vyšší než je obvyklá hodnota.

Kosmická loď byla v tu dobu asi 200 milionů km do Slunce. Proud částic vyřadil z činnosti hvězdnou kameru, která slouží k orientaci sondy v prostoru. Místo nefungující hlavní hvězdné kamery se palubní počítač neúspěšně pokusil použít záložní kameru.

Řídící systém sondy pak vypnul přístroje, přešel do klidového režimu a očekával řídící příkazy ze Země.

Vědci nechali do 11.listopadu sondu v klidovém režimu, přičemž vyčkávali, až se sníží intenzita toku bombardujících částic a pak, po dálkovém resetu hlavní kamery, systém opět ožil. O několik dní později již kosmická sonda prováděla svoji vědeckou činnost v původním rozsahu.

Sonda STARDUST odstartovala ze Země v únoru 1999 a jejím hlavním úkolem je sledování komety Wild 2 v roce 2004, sbírání kometárního prachu a návrat na Zemi se zachycenými vzorky v roce 2006.


(podle informací CNN z 25. 11. 2000 přeložil PZ)