NÁVRH MISE PLUTO-KUIPER EXPRESS


(CNN) -- Největší zájmová skupina o kosmický výzkum na světě chce po kongresu USA, aby zajistil finanční prostředky pro misi k Plutu, protože NASA nemá na tuto misi v rozpočtu prostředky. Pluto-Kuiper Express je v současné době navržená první kosmická sonda, která by měla navštívit tak záhadný svět nejmenší a obvykle nejvzdálenější planety sluneční soustavy.

Planetární společnost, která má kolem 100000 členů naléhala na vedení kongresu USA, aby zvážil uvolnění prostředků pro tuto misi. Nejvýhodnější období pro vypuštění této mise by byl rok 2004, kdy je poslední příležitost tohoto desetiletí využít gravitačního působení Jupiteru k nasměrování sondy k Plutu.

Pro napájení kosmické lodi bylo navrženo plutonium. Ztráta dvou sond NASA v roce 1999 v souvislosti s výzkumem Marsu, přinutila NASA restrukturalizovat svůj výzkumný program rudé planety a je možné, že i toto pomůže k rozhýbání projektu mise k Plutu. Rovněž NASA oznámila, že v roce 2003 chce k Marsu vyslat dvě průzkumná vozítka namísto jednoho. Dodatečný pohyblivý průzkumník by ovšem mohl znamenat skoro dvojnásobnou cenu oproti misi jednoho roveru. Je tedy otázkou, zda se naleznou prostředky pro sondu k Plutu.

Pluto je pro vědce dlouhodobý oříšek, neboť při jeho výzkumu jsou odkázáni pouze na vzdálená pozorování. Hloubání o původu Pluta zaměstnává vědce po řadu desetiletí. Zda je Pluto planetou, dvojplanetou (po objevu Charona), či zda se jedná o malý asteroid nebo měsíc některé z gigantických planet.

Studený a tmavý systém Pluta mohl sehrát určitou úlohu v planetárním vývoji. Po osmi až dvanácti letech od startu by Pluto-Kuiper Express mohl mapovat Pluto a Charon a studovat Kuiperův pás malých planetek. Tiskový mluvčí NASA se vyjádřil, že by mise k Plutu měla stát více než $350 miliónů.


(podle CNN2807b připravil PH)