PULSARY JSOU „LENOŠNĚJŠÍ S VĚKEM“ ZJISTILI ASTRONOMOVÉ

 

            Jedná se o pulsar a supernovu kolektivně známou jako „kachna (Duck)“.

 

            (CNN) - Pulsary, velmi husté neutronové hvězdy, které emitují při rotaci intenzivní záření mohou být starší než se původně usuzovalo. Vědecký objev by mohl přinutit astronomy, ve věci náhledu na pulsary, změnit základní předpoklady o vesmíru. po desetiletí vědci používali pulsar jako srovnávací test pro různé vědecké závěry v astronomii a částicové fyzice.

            Jediný problém je v tom, že pulsary jsou „lenošnější se svým věkem,“  řekli astronomové používající National Radio Astronomy Observatory v Socorro, Nové Mexiko.

            Jeden pulser se domníváme, že je starý 16000 let a více je pravděpodobné, že je stár mezi 40000 a 170000 léty, řekl Bryan Gaensler z Massachusetts Institute of Technology. „To znamená, že čemu jsme dopusud věřili a rozuměli ve fyzice pulsarů a neutronových hvězd nemusí být správné,“ dodal  Gaensler.

            Neutronové hvězdy jsou považovány za husté objekty ve vesmíru a opatřují důležitý fyzikální test pro základní pochopení hmoty. „Většina teorie je založena na tom, že můžeme přesně odhadnout věk pulsaru. Výzkum však ukazuje, že tyto objekty mohou být 10 krát starší než jsme si mysleli. To nutí k přehodnocení daných poznatků,“ dodal Gaensler.

            Vědci po mnoho let určují přibližný věk pulsaru měřením poměru rychlosti rotace a zpomalováním periody. Ale Gaensler a jiní určují věk pulsaru 15000 světelných let vzdáleného skrze jinou techniku, která je jiná než u klasických metod.

            Vynesením hodnot dráhy a rychlosti pulsaru z centra zbytku supernovy, která vytvořila pulsar, vědci dostanou obraz o tom, že musí být alespoň 3.5 krát starší než původní odhad. „Pulsary jsou mnohem starší objekty než jsme si mysleli,“ řekl  Gaemsler. Tým vědců toto zjištění uvedl 13. července v čísle časopisu Nature.

(podle CNN 3107a z 31.7. 2000 připravil PH)