ČTYŘI PLANETY A PLEJÁDY


Merkur, Venuše, Jupiter, Saturn a Slunce se 15. května nacházely na jednom záběru přístroje, umístěného na palubě kosmické sondy SOHO.

Nápadný shluk hvězd na snímku je známá otevřená hvězdokupa - Plejády. Získat takový snímek čtyř planet a Slunce je další příležitost pro SOHO. Jasná Venuše vstoupila na scénu zprava 13. května, zatímco Merkur odcházel ze záběru (u levého okraje).

Takové seskupení planet je zřídkavým jevem a ze Země nemůže být pozorováno pro velmi těsnou blízkost Slunci. Přístroj na palubě SOHO LASCO C3 používá masku pro odstínění přímého Slunce a má dostatečné zorné pole (15°) k tomu, aby zachytil všechny planety na jednom snímku.

Na tomto diagramu vidíme polohy planet v orbitálních rovinách spolu s pozicí SOHO vůči Slunci. Diagram zachycuje momentku v čase pořízení snímků. Diagram není v měřítku. SOHO se nachází 1.5 milionů km od Země na Slunci přivrácené straně a Slunce je od nás 150 milionů km daleko. Nejbližší planeta vzhledem k SOHO je Merkur, který se nachází méně než 60 milionů km za Sluncem, zatímco Saturn je více než 1400 milionů km za Sluncem.

Všechny planety se pohybovaly přes zorné pole přístroje LASCO ze dne na den, tak jak probíhaly jejich vlastní dráhy ve směru proti pohybu hodinových ručiček. Merkur a Venuše se pohybují přirozeným směrem (zprava do leva) a Jupiter a Saturn, nacházející se na pozadí se pohybují na opačnou stranu (z leva doprava). Je tomu z důvodu vyšší orbitální rychlosti Země a SOHO.

Níže uvedené snímky zachycují Jupiter, Saturn, Merkur a Venuši, jak je zachytil přístroj LASCO C3. Bílý kroužek uprostřed snímků ukazuje rozměr Slunce, které je cloněno umělou clonou, aby se zobrazila sluneční koróna. Horizontální čáry nejsou prstence planet ale "přeteklé pixely" v důsledku přeexpozice. Tmavý útvar směřující od centra k levému spodnímu rohu je stín od držáku sluneční clony.

Na snímku z 14. 5. 2000 (pořízený v 6h 18m UT) vidíme zprava nasouvající se jasnou Venuši, vedle ní slabší Jupiter a ještě kousek do leva dolů nejslabší Saturn. Na levé straně snímku je Merkur, který na snímku z 15. 5. 2000 (11h18m UT) začíná opouštět záběr. Na obou snímcích scenérii dotváří hvězdokupa Plejády.

SOHO byla postavena v Evropě v rámci projektu mezinárodní spolupráce mezi European Space Agency a NASA. SOHO je vybavena přístroji od Evropských a Amerických vědců. Koronograf LASCO byl postaven a provozuje transatlantický tým, vedený z US Naval Research Laboratory.

 

Kredit snímků: SOHO/LASCO (ESA & NASA)

Zpracování a komentář snímků: Steele Hill

Přístroj: LASCO (Large Angle and Spectrometric Coronagraph)

Exponováno: 15 May 2000, 11:18UT


(podle informací ESA & NASA z 15. 5. 2000 připravil DH)