GAMMA RAY OBSERVATORY NEMUSÍ BÝT ZNIČENA

CAPE CANAVERAL, Fla. - NASA možná nenechá letos shořet v atmosféře tuto létající observatoř, jak bylo původně plánováno. Tuto informaci oznámili představitelé NASA s tím, že nyní inženýři hledají možné způsoby jak observatoř ponechat na bezpečné oběžné dráze.

Agentura se již připravovala na ukončení činnosti mise Compton Gamma Ray, které bylo plánováno na polovinu března. Oficiální názor je ale takový, že by záložními metodami bylo možné 16000 kg kosmickou sondu řídit, a to v případě, že se neobjeví nové poškození poitačního zařízení.

Inženýři tento plán presentovali na vedení NASA počátkem dubna, takže oficiální představitelé měli dostatek času na rozhodnutí o osudu teleskopu za $600 milionů.

"Nechce se nám sundávat z oběžné dráhy observatoř, když k tomu není sebemenší důvod," řekl Preston Burch, zástupce vedoucího projektu z space science operations na Goddard Spaceflight Center, Greenbelt, Md., instituce, která teleskop řídí.
"Stáhnout z orbity můžeme satelit jen jednou, takže bychom s touto alternativou měli zacházet velmi obezřetně a zvážit všechny alternativy."

Družice byla do vesmíru vynesena raketoplánem Atlantis v roce 1991 a její plánovaná životnost byla minimálně dva roky. Tuto dobu měla strávit studiem záření gama emitovaného energetickými a horkými objekty ve vesmíru.

Po téměř devíti letech na oběžné dráze observatoř neustále pracuje jen v prosinci se pokazil jeden ze tří gyroskopů. Oficiální předstvaitelé se obávají selhání dalšího gyroskopu, zařízení, které pomáhá celou observatoř směrovat. Tím by pak nebylo možné Compton observatory nasměrovat ani do bezpečného místa nad oceánem, kde by shořela v atmosféře. Po týdnech studia inženýři vymysleli, že teleskop mohou navádět pomocí malých thrusterů a různých manévrů, jako např. uvedení observatoře do konstantního spinu (rotace kolem vlastní osy).

"Jakmile jsme dokončili analýzu, zdálo se navržené řešení realizovatelné a dosti stabilní," říká Burch. "Domníváme se, že i v případě, že budeme mít jeden nebo dva gyroskopy vadné, budeme schopni stále celou observatoř bezpečně z oběžné dráhy sundat."

NASA si musí být jistá, protože kousky observatoře budou po zpětném průletu atmosférou na zemi padat do pásu o šířce 25 km a 1500 km dlouhém. Proto NASA plánuje nasměrovat destrukci observatoře nad neobydleným oceánem, kde nebudou ohroženy lidské životy.

Ale i v případě, že by teleskop nebyl řízen a eventuelně v takové situaci v atmosféře vyhořel, studie ukazují, že pravděpodobnost, že by někdo byl zbytkem družice usmrcen nebo zraněn je jen asi 1:1000. Burch říká, že dalekohled je nyní v dobrém stavu a nejsou žádné známky problémů se zbývajícími gyroskopy.

Jestliže zařízení z oběžné dráhy nyní nesundáme, může tam observatoř zůstat ještě roky až do doby, než dosáhne nebezpečně nízké dráhy, která ji zničí. Žádná z obydlených oblastí, která leží v rámci pásu její dráhy nebude ohrožena.
Oficiální představitelé a vedení NASA musí rozhodnout a zvážit jak velké je riziko, včetně nevržené metody bezpečné likvidace. Podle Burcha, bude v červnu Goddardovo centrum připraveno misi Compton ukončit.

Mluvčí vedení NASA, Don Savage prohlásil, "Bezpečnost je stále to hlavní. Co se týče různých návrhu na prodloužení mise; pokud nám nebude předložen podrobný plán, jsou všechny spekulace o prodloužení mise předčasné."

Vědci doufají, že jejich "zlatý" gama-ray teleskop bude od smrti omilostněn. Compton je jednou z tzv. Velkých observatoří NASA, mezi něž patří Hubble Space Telescope a Chandra X-Ray Observatory.

(podle informací Florida Today z 28. 2. 2000 přeložil DH)