TAJEMNÉ MĚSÍCE URANU KONEČNĚ ZACHYCENY

Zhruba 14 let astronomové pátrají po dvou malých měsících planety Uran. Teď po mnoha hledáních byly konečně dráhy záhadných měsíců přesně určeny.

Nedávné HST snímky podpořily dřívější předpověď umístění dvou malých měsíců Ophelie a Cordelie jejichž průměry jsou menší než 60 kilometrů. Měsíce byly poprvé označeny přímo ze Země. V roce 1986 Voyager 2 pořídil první obrázky nevyzpytatelných satelitů a odeslal je do JPL. Ač odborníci byli schopni určit přibližnou dráhu obou měsíců, teprve letos jsme byli schopni určit přesný model dráhy těchto satelitů. Data Voyageru pokrývala data o těchto měsících pouze za krátké asi 14 denní období, velká vzdálenost od Země a malé rozměry, všechny tyto prvky udělaly z družic téměř nevystopovatelná tělesa.

"Žádný z našich přístrojů nebyl tak silný aby měsíce zachytil," řekl Erich Karkoschka, astronom z Lunar and Planetary Laboratory v Tucsonu, Arizona. French a Nicholson začali svůj výzkum za použití nedeské mechaniky a zjistili, že mezi měsíci a jedním z prstenců Urana dochází ke gravitačním efektům ovlivňujícím jejich dráhu. "Můžeme skutečně vidět měsíce na základě efektů v prstenci přesně podle předpovědi," dodal Richard French, astronom z Wellesley College.

Dráhy Cordelie a Ophelie jsou na jedné ze dvou stran hlavního planetárního prstence. Následkem toho astronomové tyto měsíce označili jako "pastýřské" měsíce na základě jejich zřejmého účinku na prstenec, což způsobilo nepravidelnosti v jejich dráze. "Družice působí na částice prstence jako ovčáčtí psi na stádo ovcí," vysvětlil French. Byly předpovězeny účinky plynoucí z této "pastýřské" činnosti, což je tvorba vlkovité struktury podél vnitřní a vnější hrany prstence na základě gravitačních efektů pastýřských měsíců.Toto vlnění je důsledek vzájemného působení mezi Ophelií, Cordelií a prstencem Uranu. Přítomnost prstence je ze Země možné dokázat pomocí zákrytu hvězdy Uranem. Při těchto efektech se prstenec Uranu dá detekovat.
Všechny tyto závěry o měsících však byly předpovězeny teoreticky, ale pro definitivní potvrzení je zapotřebí pozorování, které by vyvrátilo jakékoli pochybnosti.

V této chvíli vstoupil na scénu astronom Erich Karkoschka. V minulém roce objevil za pomocí snímků z HST 18. měsíc planety Uran. Na základě znalosti práce Nicholsona a Frenche byl Karkoschka dohnán k spuštění pozorování Ophelie a Cordelie založeného na jejich předpovědi. Na základě předpovědi Karkoschka nalezl nejprve první měsíc a posléze i druhý měsíc. Tím experimentálně potvrdil předpovědi Frenche a Nicholsona. Nyní je možné vidět efekty způsobené měsíci na prstenu přesně podle předpovědi. Jedná se o hezký příklad spolupráce teoretické práce s praktickým pozorováním. Vědci se shodli na tom, že znovuobjevení Ophelie a Cordelie udělalo důležitý dojem v astronomickém světě.

(podle SPACE.COM 3. 3. 2000 připravil PH)