KOSMICKÉ SONDY, PROFESIONÁLNÍ I AMATÉRŠTÍ ASTRONOMOVÉ SLEDUJÍ GAMA ZÁBLESK

Jeden z nejzajímavějších dosud pozorovaných gama záblesků byl detekován 1. března. Jako první jej zaznamenaly meziplanetární sondy NEAR a Ulysses. Později jej detekovala i družice Rossi na oběžné dráze Země. Jelikož každá z těchto tří sond se nachází v jiném místě Sluneční soustavy, bylo možné analýzou časů záznamů z těchto tří pozic zjistit polohu zdroje tohoto záblesku. Záblesk trval 10 sekund. Po určení polohy se na dané místo zaměřila řada přístrojů, samozřejmě HST, ale i dalekohledy pracující v rádiovém, submilimetrovém či infračerveném oboru spektra. Mezi úspěšné lovce optického protějšku se zařadil dokonce i jeden amatérský astronom používající 30 cm dalekohled se CCD kamerou. Zatímco většina optických protějšků gama záblesků velmi rychle slábne, protějšek tohoto záblesk označený GRB000301C slábne velmi pomalu.
Astronomové jej mohli sledovat několik dnů. Na nejlepších snímcích nebyla vidět ani jeho mateřská galaxie.

Snímek zachycující oblast 7 obl. sekund s hvězdami do 17 mag také zachycuje zbytkový objekt po vzplanutí gama (GRB 000301 C, ozn. kroužkem). Snímek pořídila CCD kamera umístěná na 1-m teleskopu US Naval Observatory, Flagstaff, AZ. Kredit: Arne Henden.Optický zbytek po vzplanutí gama byl poprvé detekován na Nordic Optical Telescope, La Palma, Španělsko. V příštím vydání EAI přineseme k tomuto zajímavému fenoménu podrobnější informace.

(Podle Space Science News z 15. 3. 2000 a astro.cz)