NEJVĚTŠÍ SKUPINA SKVRN NA SLUNCI VIDITELNÁ OKEM ZA POSLEDNÍCH DEVĚT LET


Aktivní sluneční oblast číslo 9169 je největší sluneční skvrna zaznamenaná od roku 1991. Tuto oblast bylo možno vidět v posledních dnech jako tmavou tečku vlevo od centra Slunce pouhým okem.

Sluneční fyzikové mají v současné době plné ruce práce se sledováním naší nejbližší hvězdy. Největší sluneční skvrna na Slunci za posledních devět let v aktivní zóně označené AR 9169 je nápadným jevem jak se pomalu otáčí Slunce, neboť se skvrna otáčí směrem ke středu slunečního kotouče.

Podle slunečních fyziků byla poslední takto nápadně se projevující aktivní oblast na Slunci viditelná v roce 1991. Ačkoli AR 9169 není nikterak největší sluneční skvrna kdy zaznamenaná, pokrývá oblast 1 až 2 procenta slunečního disku, což je oblast do které by se plošně vlezlo 12 Zemí.

Sluneční skvrny, které jsou viditelné a měřeny vědci mají rozměr od jedné miliontiny slunečního povrchu. Sluneční skvrna je považována za velkou pokud má rozměr 300 až 500 miliontin slunečního povrchu. Oblast AR 9169 měřená 20. září 2000 zahrnovala oblast 2140 miliontin slunečního povrchu. Největší sluneční skvrna tohoto století byla zaznamenána v roce 1947. Tato mega-sluneční skvrna zabírala 6132 miliontin slunečního povrchu.

Sluneční skvrny jsou oblasti "chladného" plynu na povrchu Slunce. Protože jsou to chladnější místa než je okolí objeví se nám z pohledu ze Země jako tmavé skvrny na povrchu Slunce. Termín "chladnější" je však relativní, neboť teplota se tu pohybuje v rozmezí 3500 až 5500 stupňů Celsia. Pokud bereme do úvahy rovníkovou sluneční skvrnu, tak se otočí kolem osy Slunce asi za 25 dní. Skvrny dále od rovníku k pólům to zvládnou poměrně pomaleji, zhruba kolem jednoho měsíce. Během své cesty na povrchu Slunce mění skvrny svůj tvar během několika dnů, rovněž se také může projevit rozdíl v jejich velikosti.

Množství skvrn na povrchu se statisticky vede rok od roku v tzv. relativním číslu. Projevuje se zde výrazně jedenáctiletá perioda a právě letos je Slunce na vrcholu jedné z period. Tedy oblast AR 9169 je zatím největší skvrnou v tomto posledním slunečním cyklu.


(podle SPA2109a z 21.9.2000 připravil PH)