OBSERVATOŘ TERRA OPĚT PRACUJE NORMÁLNĚ

Již 28. prosince 1999 byla obnovena činnost palubního počítače SCC1 (Spacecraft Controls Computer) na kosmické observatoři Terra (viz EAI 403 str.3, EAI 402 str. 3). Všechny palubní subsystémy pracuje perfektně a podle plánu.

Inženýři byli úspěšní a uvedli observatoř do provozu z "save-hold" módu, ve kterém strávila čtyři dny. Chyba byla analyzována na "spacecraft simulatoru (SSIM)" za simulace stejných podmínek, jaké byly na oběžné dráze, v době kdy se palubní řidící počítač inicializoval. Také simulátor vstoupil do "save-hold" módu přesně sekundu jako samotná sonda na oběžné dráze.

Kevin Grady, Terra Project Maganer, NASA, Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Md. uvedl,"Je zajímavé, že čas selhání je jedna minuta od zimního slunovratu,". "Při analýze SW počítače byla zjištěna anomálie v navigačním software." Grady dále upřesnil, že analýza dat ukázala i příčinu. Navigační software se pokoušel vykonat matematickou funkci (arcsin s argumentem nepatrně menším než -1.0) s neplatným argumentem. Chyba vznikla jako výsledek jedinečné polohy sondy vůči Slunci v zimním slunovratu a způsobem, jakým počítač zpracovává matematické výpočty. Tento problém, který může potenciálně nastat dvakrát ročně (během zimního a letního slunovratu) vyřeší jednoduchý software.

"Tento jednoduchý letový software, který eliminuje problém byl již vyvinut a testován. Do palubního počítače observatoře bude nahrán v letošním roce," řekl Grady. Malý kousek softwarové logiky, označovaný jako telemetry monitor, byl vyvinut s ohledem na občasné ovlivňování vysokoziskové antény Jižní atlantickou anomálií (SAA).

Při normálním provozu letový počítač Terra přijímá příkazy přes vysoko ziskovou anténu do jednoho ze čtyř TDRSS na sondě. TDRSS se používá pro předávání příkazů a dat do a z observatoře Terra. Grady ukázal, že při některých přeletech, v době, kdy Terra prolétá přes SAA se program pro vysoko rychlostní anténu zastaví a sama anténa se vypne a přejde do "safe módu".
Právě tento problém je nyní vyřešen a pokud průletem SAA dojde k výpadku hlavní antény, anténa se automaticky restartuje.

"Dále je zajímavé, že k tomuto problému došlo zatím jen v noci nebo výstupném průchodu Jižní Atlantickou anomálií," dodává Grady. Představitelé projektu Terra se sejdou s odborníky Goddardova střediska na vesmírnou radiaci a pokusí se tento problém plně vyřešit.

(podle Terra Status Report #4 z 29. 12. 1999 přeložil DH)