OPTICKÝ PROTĚJŠEK XTE J1118+480 V DOSAHU AMATÉRSKÝCH DALEKOHLEDŮ

R. Remillard, E. Morgan, D. Smith a E. Smith oznamují za RXTE ASM tým z Massachusetts Institute of Technology a Goddard Space Flight Center, NASA: "RXTE All-Sky Monitorování odhalilo x-ray emisi od nového zdroje XTE J1118+480. ASM pozice vychází se středem na ? = 11h18m17s, ? = +48?03'.0 (2000.0; 90 % konfidenční poloměr 6'). Průměrná x-ray intenzita (2-12 keV) byla 29. 3. 39(8) mCrab. Zpětná ASM analýza ukázala, že nový x-ray zdroj od 5. března pomalu zjasňoval. Další vzplanutí středního typu nastalo již dříve, 2. - 29. ledna a maxima 37(3) mCrab dosáhlo 6. ledna. Databáze SIMBAD v blízkosti pozice x-ray vzplanutí obsahuje pouze neoznačenou GSC hvězdu (hv. vel. V asi 11 mag). Zdroj byl potvrzen 800-s RXTE pointačním pozorováním, které bylo prováděno 29.968 UT března. Rychlé vzplanutí (např. 10s), které bylo pozorováno, faktor dosažení základního toku kolem 25 mCrab naznačují, že se jedná o Galaktický x-ray zdroj."

M. Uemura a T. Kato, Kyoto University (KU); a H. Yamaoka, Kyushu University, oznamuje za všechny spolupracovníky projektu VSNET, detekci pravděpodobného optického protějšku (CCD hvězdná velikost bez filtru 12.92 mag) ke zdroji XTE J1118+480. Optický protějšek byl detekován 30.726 UT března pomocí KU 0.25-m teleskopu a nachází se na souřadnicích ? = 11h18m10s.79, ? = +48?02'11".2 (2000.0; nejistota < 1"; měřil Yamaoka pomocí GSC-ACT hvězd). Tato poloha velmi dobře souhlasí s chybovým poloměrem ASM pozice (IAUC 7389). Yamaoka dále poznamenává, že pouze 2" od této pozice leží hvězda s červenou hv. vel. 18.8 mag obsažená v USNO A1.0 A2.0 katalogu (pozice podle A2.0 katalogu je ? =11h1810s.851, ? = +48?02'12".78).Na tiscích druhé Digital Sky Survey se v rámci 10" nenachází žádný objekt. To vše naznačuje, že tato hvězda je pravděpodobně optickým protějškem XTE J1118+480 v klidovém stavu. Mapka pro vizuální pozorování objektu je zde

D. Buczynski, Condor Brow Observatory, potvrzuje, že CCD hvězdná velikost objektu (bez fitru) byla 30.863 UT března 12.91 mag. Kato forwarduje následující odhady, které získal K. Takamizawa, Saku-machi, Nagano (T-Max 400 film): slabší než 15.0-15.4 mag v 15 případech, lis. 1994 - 7.774 UT pro. 1999; led. 8.743 UT 2000, 12.7 mag; 27.595 UT, 13.3 mag; 28.604 UT, 12.3 mag; únor 27.617 UT, 13.8 mag; bře. 24.481 UT, 12.9 mag. Vizuální odhad hvězdné velikosti, který získal O. Trondal, Oslo, Norsko: bře. 30.867, 12.5 mag.

G. G. Pooley a E. M. Waldram, Mullard Radio Astronomy Observatory, University of Cambridge, píší: "Pomocí Ryle radioteleskopu jsme získali pozorování na 15 GHz pole o průměru 15' se středem na pozici objektu XTE J1118+480 (IAUC 7389). Pozorování probíhalo mezi 30.71 UT a 31.21 UT březnem. Byly detekovány dva zdroje: NVSS J111820+475659 s tokem 5 mJy, a zdroj (nedetekovaný v NVSS) na souřadnicích ? = 11h18m10s.7, ? = +48?02'14" (2000.0; nejistota 3"; rms šum 0.5 mJy) s hustotou toku 6.2 mJy. Značná proměnnost či neobvyklé spektrum z tohoto zdroje činí kandidáta na rádiový protějšek tohoto x-ray zdroje."

C. A. Wilson a M. L. McCollough, Marshall Space Flight Center, oznamují za tým BATSE z Compton Gamma Ray Observatory: "Současné vzplanutí zdroje XTE J1118+480 bylo poprvé detekováno 26. 3. v 1-denním CGRO/BATSE zákrytu zdroje Zemí a to na úrovni (61?16) mCrab (20-100 keV). Kolem 5. března jsme pozorovali pomalý nárůst toku. Lednové vzplanutí (viz IAUC 7389) mělo zcela odlišný charakter od nynějšího. Mělo náhlý vzestup z < 20 mCrab (20-100 keV) 4. ledna na (78?16) mCrab 5. UT ledna a dosáhlo maximální hodnoty (110?20) mCrab 11. ledna; vzplanutí pak dále pomalu sláblo a 29. ledna se zdroj stal nedetekovatelný. Energiové spektrum z obou vzplanutí lze charakterizovat mocninným zákonem s fotonovým indexem 2.1?0.1 a zdroj byl pozorovatelný až do 120 keV."

(podle IAUC 7389 a 7390 z 30. a 31. 3. 2000 přeložil DH)