MNOHO ASTEROIDŮ JE DVOJITÝCH


LOS ANGELES, California (AP) -- Astronomové zjistili, že mnoho asteroidů má své průvodce a tedy, že se nejedná o samostatná tělesa. Nejnovější objev byl učiněn 30.5.2001, kdy radarový snímek ukázal, že asteroid 1999 KW4 je skutečně dvojitý, jak se předpokládalo v minulých létech.

Radarový snímek ukazuje malý měsíc, který obíhá ve směru hodinových ručiček kolem svého třikrát tak velkého společníka. Objev asi deseti binárních asteroidů byl učiněn radarem sondy Galileo, jako první asteroid to byl 243 Ida, který má svůj malinký měsíc Dactyl.

Dalších sedm párů bylo v podezření.Pozorování párovaných kráterů na Zemi, které byly vytvořeny dopadem kosmických těles vedla astronomy k podezření, že dvojité planetky mohou existovat. Ne všechny asteroidální měsíce obíhají kolem asteroidů.

Dva měsíce planety Mars Phobos a Deimos jsou pravděpodobně asteroidálního původu a nyní obíhají kolem planety Mars.

Český astronom Petr Pravec studuje blízkozemní asteroidy a právě tato pozorování jsou velmi důležitá pro potenciální možnost dopadu asteroidu na Zemi. Rovněž i on zaznamenal při svých pozorováních dvojitou povahu některých asteroidů.

"Studium těchto těles je velmi důležité, aby bylo možné v budoucnu odvrátit hrozící srážku asteroidu se Zemí," dodává Pravec.

Páry jako 90 Antiope jsou téměř dvojčata, každý má průměr asi 80 kilometrů. Objekt 2000 DP107 je také dvojitý a obě tělesa jsou téměř stejně veliká. Jiné asteroidy nemají stejnou velikost se svým souputníkem, jako příklad může sloužit asteroid 87 Sylvia, který má průměr asi 282 km a má trpasličího průvodce, který má průměr pouze 5 procent vlastního asteroidu.

V případě 1999 KW4, objekty mohou být zbytky vyhaslé komety. Z pozorování dvojitých asteroidů astronomové mohou určit jejich hmotnost, hustotu a velikost.


(podle agentury AP z 31.5.2001 připravil PH)