TĚŽKÝ ÚKOL PRO PÁR SATELITŮ NASA

(CNN) -- Někdy je zajímavé vědět, že když jsem dnes více nemotorný, než kdy jindy, zda to nemá na svědomí vyšší přitažlivost. Je tato informace vůbec možná? Možná že ano. Nová mise NASA, která má být vypuštěna v březnu má sledovat rozložení a intenzitu gravitačního pole na Zemi.

"Nejlepší cesta, jak změřit gravitaci je pustit předmět v prostoru a s hodinkami měřit čas jeho trajektorie," řekl Michael Watkins vědec projektu Gravity Recovery And Climate Experiment (GRACE) v NASA JPL. GRACE zahrnuje pár satelitů, které budou vypuštěny ruskou raketou a umístěny na dráhu ve výšce 500 km nad povrchem Země. Jak se umístí na oběžnou dráhu,tak jeden z nich bude zůstávat pozadu a "vléci se" ve vzdálenosti 220 km.

Podle návrhu bude satelit GRACE užívat mikrovlnného paprsku k měření vzdálenosti mezi satelity. Jestliže jedna družice změní svoji dráhu o jeden mikron, což odpovídá 1/50 šířce lidského vlasu, s jinou družicí, tato mise GRACE je schopna to odhalit.

Vědci budou používat zařízení nazvané akcelerometr k měření dalších sil, jako je tlak atmosféry a radiační tlak Slunce. Když se vyhodnotí všechny tyto proměnné efekty, tak další změny v pohybu satelitů bude způsobovat gravitace.

Data budou používána k vytvoření podrobné mapy zemské přitažlivosti 100 krát podrobnější než existují nyní. "Každý měsíc, během předpokládaného 5 letého fungování projektu GRACE, budeme mít novou podrobnou mapu gravitačního pole Země," řekl Watkins. Na základě těchto map budou moci vědci zkoumat variace gravitačního pole Země v čase a nad určitým místem povrchu.

Kolísání gravitačního pole Země může částečně způsobovat cyklické kolísání vodní hladiny kolem Země mezi oceány a polárním ledem na pólech. Tato nová data budou mít velký význam pro studium podnebí a geologie v dané lokalitě na Zemi.

(podle CNN0101a z 1.1.2002 připravil PH)