ASTRONOMOVÉ PODÁVAJÍ PLÁN NA POHYB ZEMĚ NA OBĚŽNÉ DRÁZE VŮČI SLUNCI


(CNN) -- Skupina astronomů přišla s plánem, jak je možné zachránit život na Zemi před předčasným zánikem. Vše se děje na základě pohybu planety na rozdílnou dráhu. Krajní lhůta pro tento manévr je asi za období 3.5 miliardy let. V té době bude mít Slunce asi o 40 procent vyšší jasnost než dnes a Země bude příliš horká pro udržení života na jejím povrchu. Dokonce pokud se díváme na několika miliardovou životní cestu Slunce, jeho zvýšení jasu bude mít za následek vytvoření skleníkového efektu, který bude mít katastrofický dopad na naší planetu.

Ale což kdyby se naše Země mohla dostat na větší vzdálenost od Slunce bude uchráněn před jeho žárem život? Don Korycansky z University of California-Santa Cruz, Gregory Laughlin z NASA a Fred Adams z University of Michigan přišli s myšlenkou změny zemské dráhy, která je téměř proveditelná.  Vědci svoji teorii zformulovali na papír pod názvem: "Astronomické strojírenství - strategie k upravení planetární dráhy." Tato práce byla publikována v časopise "Astrophysical and Space Science“. Výzkumníci zde využívali gravitačních vlivů, které používají kosmické sondy při cestách k vnějším planetám. Tým říká, že je nutné gravitačně vystřelit velký objekt (např. malou planetku okolo 65 km v průměru) pryč od Země, planeta se pak může vydat na pouť směrem od Slunce. Výzkumníci dále zjistili, že pokud by se opakoval každých 6000 let obdobný manévr, pak by mohla orbitální dráha držet krok s rostoucím jasem Slunce. Výsledkem pro Zemi by bylo to, že by byla obyvatelnou po alespoň dalších 5 miliard let. Vědci připouští, že by mohlo jít také o těsný průlet planetky kolem Země tak kolem 10000 km. S tím ovšem souvisí i možná obava, že by mohlo dojít i ke srážce Země s planetkou.


(podle informace CNN z 5.2.1999 připravil PH)