KULOVÝ PRŮZKUMNÍK BY MOHL STUDOVAT MARS

 


(CNN) -- Podle vědců NASA by mohl na Marsu existovat průzkum pomocí kulového"průzkumníku", který by měl velikost běžného domu a pohyboval by se po Marsu přirozeným větrem, který vane kolem rudé planety, valil by se kymácivým pohybem nad bludnými balvany oproti konvenčnímu krokovému pohybu u obvyklého roveru.

Lehký a nafouknutý robot by mohl nést kamery a vnitřní zařízení k hledání vody na Marsu, "lano" k vhodnému ukotvení na příhodném místě. Když by bylo dosaženo příhodného místa, koule by se mohla zčásti vypustit k zastavení a blízkému pozorování a pak by se mohla znovu napustit.JPL výzkumníci přišli s touto myšlenkou po jiném experimentálním roveru, který byl neúspěšný během testování.

Prototyp byl ztracen díky nafukovacím pneumatikám, když se rychle pohyboval podél pískových dun. Právě toto inspirovalo Jonese a jeho kolegy z JPL, kteří se zabývají"nafukovací technologií pro robotický program", k tomu, že začali uvažovat o nafukovacím robotu, který by zkoumal Mars a běžná duna se mu nestala osudnou.Valící se marsovský robot by mohl dosáhnout rychlosti 35 km/h a zastavit by se mohl částečným vypuštěním plynu.

Při testování 1.5 metrové koule v poušti výzkumníci na základě získaných informací o pohybu rozhodli, že koule pro výzkum Marsu by měla být asi čtyřikrát větší, aby mohla zdolávat velké balvany a zdolávat valením svahy se sklonem větším než 25 stupňů za použití větrů na planetě Mars. K řízení směru pohybu by sloužilo možné odpuštění plyn během nepříznivých větrů, nebo využití vnitřního systému, který by pomocí čerpadel čerpal těkavou látku napravo nebo nalevo podle potřeby vychýlení v jednom nebo druhém směru.

"Jedná se o experiment, tak jako při studiu jiných věcí. Ale jsem rozhodnut, že to může na Marsu pracovat," dodal Jones. Vědci se domnívají, že sondu, která pro vlastní pohyb po povrchu využívá přirozených podmínek na vlastním tělese, mohou využít nejen na Marsu, ale i na jiných tělesech sluneční soustavy, kde jsou obdobné podmínky, za zmínku stojí možné využití na měsíci Triton, který obíhá kolem planety Neptun, nebo na měsíci Io,  který je aktivním měsícem planety Jupiter.


(podle CNN2108 z 21.8.2001 připravil PH)