VĚDCI ZKOUMALI PRACH KOLEM MLADÉ HVĚZDY


 

(CNN) -- Nová technologie umožnila vědcům nahlédnout do "vnitřního prostředí"oblaku prachu kolem vzdálené hmotné mladé hvězdy. Výzkumníci použili Keckův dalekohled na Mauna Kea, Havaj, který získal první hvězdný "záblesk"předtím neobjeveného hvězdného průvodce.

Nová technologie interferometrické aperturní masky, která byla umístěna před sekundární zrcadlo dalekohledu umožnila astronomům získat 4 krát lepší pohled než malé zorné pole HST teleskopu.

Astronomové odkryli oblasti okolního prachového oblaku, který obklopuje centrální hvězdu, která nebyla předtím vidět. Mohli také poprvé vidět prázdné centrum v prachovém oblaku způsobené prudkým žárem a vyzařováním hvězdy.

Výzkumníci se zajímají o prachová mračna, protože mohou obsahovat materiál, z kterého by se mohly vytvořit planety. "Viděli jsme poprvé takovou oblast,která je mnohem větší než jsme předpokládali," řekl William Danchi. Danchi je jeden ze spoluautorů výzkumu, který byl popsán v únorovém vydání časopisu Nature.

"Tyto snímky nám dovolí podívat se v čase zpět a lépe pochopit počátky vzniku našeho Slunce a sluneční soustavy," dodává John Monnier z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Hvězda LkHa101 je asi 522 světelných let daleko v souhvězdí Persea. Světelný rok je vzdálenost, kterou urazí světlo za jeden rok a je to asi 9,5 bilionu km. Hvězda LkHa101 a její průvodce mají stáří menší než milión let, LkHa101 je poměrně mladá hvězda, mající spáleno pouze asi 1 procento paliva a její životnost je odhadnuta na 100 miliónů let. Hvězda je asi 5 krát tak hmotná jako naše Slunce a září 40000 jasněji.Centrální pustá oblast kolem hvězdy se táhne do vzdálenosti kolem 450 miliónů kilometrů, což je trojnásobek vzdálenosti Země-Slunce.

Dřívější pozorování neměla dostatečnou rozlišovací schopnost, aby byl objeven hvězdný průvodce, který obíhá kolem LkHa101 ve vzdálenosti 4.2 miliardy kilometrů. Tým použil Near Infrared Camera (NIRC) na Keckově dalekohledu, která zachycuje infračervené záření a zachycuje nejteplejší oblasti prachových mraků kolem mladých hvězd.


(podle informace CNN z 26.2.2001 připravil PH)