KOSMICKÁ SONDA DEEP SPACE 1 SNÍMKUJE KOMETU BORRELLY


PASADENA, California (Reuters) -- Kosmická sonda Deep Space 1 pořídila během nebezpečného těsného průletu unikátní záběry hornatého jádra komety. Vědci tak získali dosud nejlepší pohled na strukturu kometárního jádra, tvořeného zmrzlým prachem a ledem, jehož stáří je srovnatelné se stářím samotné sluneční soustavy.

"Deep Space 1 se ponořila do srdce komety Borrelly a živě přeposílala na Zemi informace o každém detailu dramatické mise," řekl reportérům v úterý na tiskové konferenci Marc Rayman, project manager Deep Space 1 z Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California. "Snímky jsou dokonce ještě lepší než fascinující záběry komety Halley, které pořídila Evropská kosmická sonda Giotto v roce 1986."

Kosmická sonda prolétla ve vzdálenosti 2200 km od 10 km jádra komety Borrelly. Vědci prohlásili, že doufají, že data získaná během průletu v budoucnu pomohou k dalšímu výzkumu komet. Dále prohlásili, že je možné, že komety budou sloužit jako zdroj vody a paliva do raket, které budou používat budoucí generace ke kolonizaci vnitřních planet ve sluneční soustavě.

"Je to vrušující a úžasné," říká Laurence Soderblom, vedoucí obrazového týmu Deep Space 1 a geolog z U.S. Geological Survey, Flagstaff, Arizona. "Tyto snímky nám ukazují, že kometární jádra jsou mnohem složitější než jsme si kdy mohli představit. Jádro komety má členitý povrch, ploché rovné planiny, hluboké zlomy a velmi tmavý materiál."

Vědci prohlásili, že ačkoli je očekávána další analýza dat, je už nyní zřejmé, že kometa Borrelly je odlišného typu než Halley, je složena z jiného materiálu. Podle vědců je to tím, že Borrelly pochází z jiné části pradávné sluneční soustavy, která se formovala přibližně před 3.8 miliardami let.

Kromě přeposlání černobílých fotografií jádra, zachycující topografii vnějšího jádra komety, byla kosmická sonda také schopna měřit plyn a infračervené vlny kolem komety a sledovat jak tento plyn interaguje se slunečním větrem.

Podle vědců se zdá, že sluneční vítr kolem kómy Borrelly proudí asymetricky na rozdíl od jiných komet, kde je obtékání symetrické. Důvod této anomálie však zůstává hádankou a její rozlišení bude vyžadovat další studium.

"Vznik kómy (mračna částic, které obklopuje kometu) není, podle mého názoru, jednoduchý proces," říká David Young z University of Michigan, Ann Arbor. Young byl vedoucím týmu, který prováděl měření.

Kosmická sonda Deep Space 1 byla vypuštěna v říjnu 1998 a primárním úkolem mise bylo testování iontového pohonu a 11 nových technologií. NASA misi prodloužila, využila pokrokového iontového pohonu a dalších systémů a mimo původní plán se uskutečnilo setkání s kometou.


(podle informací CNN z 26. 9. 2001 přeložil DH)