PŮVOD ČLOVĚKA SAHÁ DO DOBY PŘED 85 MILIÓNY LETY

Nový výzkum, který objasňuje mezery ve studiu fosílií, zpochybňuje tradiční metody zkoumání  vysvětlující zkameněliny a sestavení evolučního stromu. Využití nové statistické metody při určování  primátů prokazuje, že tato skupina, ze které se vyvinuli lidé, vznikla spíše před 85 milióny let, než před 65 milióny let, jak je obecně přijímáno.

Toto přehodnocení má dopad na celý vývojový strom primátů.  Zjištění vyplývající z nového přístupu ke zkamenělinám zahrnují:

 „Současné interpretace lidské evoluce a primátů jsou chybné, protože se antropologové a paleontologové spoléhali na přímý výklad podle známých zkamenělin.“  Robert D. Martin spoluautor výzkumu publikovaného v časopisu Nature 18. dubna.

Výzkum má důsledky pro všechny paleontology a antropology a požaduje přepsání historie evolučního stromu. Např. kdyby primáti vznikly před 85 mil. lety, potom by posun kontinentů, který zapříčinil rozbití Gondwanalandu, přispěl k rozdílům mezi primáty.

Existující primáti byli rozděleni do 6 podskupin: lemuři, noční primáti žijící v korunách stromů, nártouni, opice Nového světa, opice Starého světa, lidoopi a lidé. Jejich společný předek žijící před 85 milióny lety pravděpodobně vypadal jako primitivní verze dnešního trpasličího lemura s malým mozkem, říká Martin.

Toto noční zvíře, žijící v korunách stromů, vážilo asi 1-2 libry a mělo chmatavé ruce a nohy. Jeho oči byly schopné prostorového vidění. Obývalo subtropické nebo tropické lesy a živilo se ovocem a hmyzem. Stejně jako u lidí, jejich rozmnožování mělo pomalé tempo a počet jejich potomků nebyl vysoký.

(podle CCNet 49/2002 z 17. 4. 2002 přeložila G. Opletalová)