DVAKRÁT VÍCE PLANETEK

Pozorování, která byla prováděna v roce 1996-1997 pomocí European Space Agency Infrared Space Observatory ukazují, že pás asteroidů obsahuje dvakrát více těles, než se dříve předpokládalo. Nové "sčítání" planetek v hlavním pásu asteroidů  se provádělo ve vybraných místech pásu a tak se prováděla extrapolace na celý pás. Výsledek, podle Edwarda Tedesco  (Terra Systems), dává předpoklad, že v hlavním pásu (pás planetek mezi Marsem a Jupiterem) obsahuje1.1 až 1.9 miliónů malých těles alespoň o průměru jednoho kilometru.Předchozí odhady se pohybovaly někde kolem 750 000 až 850 000 objektů.

(podle SKY AND TELESCOPE z 5.4.2002 připravil PH)