PÁTRÁNÍ PO "PRVNÍ HVĚZDĚ"

V případě, že pomiňme detaily, je historie jednoduchá. Dnes je všeobecně uznáváno, že vesmír začal svoji existenci Velkým třeskem. Z této události vzešly dva prvky: vodík a hélium. První hvězdy, někdy nazývané jako hvězdy populace III,  vytvořené z tohoto prvotního plynu svítily v raném vesmíru velmi jasně.

Tyto hvězdy nakonec "zanikly", většinou jako supernovy, které uvolnily do okolního prostoru těžší prvky než hélium. Tyto nové prvky, nazývané v astronomických kruzích "kovy", byly importovány do hvězd druhé generace, které střídavě "žily", explodovaly a produkovaly více kovů. 

Zhruba asi 9 miliard let po Velkém třesku bylo vytvořeno naše Slunce, které obsahuje spolu s vodíkem a héliem vyprodukované kovy ze supernov.

Dlouho očekávaný astronomický "Svatý Kalich" je objev ještě dnes "žijících"hvězd třetí populace. Jejich nitro by mělo obsahovat většinu starodávného materiálu z období Velkého třesku. Zatímco tento objev zatím nebyl uskutečněn, astronomové další důležitou věc: většina metalických hvězd signalizuje, že jde o druhou generaci hvězd.

Tým astronomů, který vedl Norbert Christlieb (University of Uppsala, Švédsko) sledovali obří hvězdu 16. magnitudy v souhvězdí Phoenix označenou HE0107-52400, která má velmi malé zastoupení kovů, asi 1/200000 než v našem Slunci, což by mohl být kandidát na hvězdu třetí populace. Předešlým rekordmanem je obří hvězda s 20krát větším obsahem kovů.

(podle Sky and Telescope Weekly News Bulletin z 8.11.2002 připravil PH)