HMOTA V RANÉM VESMÍRU

Astronomové potvrdili, že množství obyčejné hmoty vytvořené při Velkém třesku je pouze malá část celkové hmoty, která se projevuje gravitačními efekty pozorovanými v galaxiích a velkých kupách galaxií. Podle nedávného určení se zhruba jen 13 procent vesmíru se pravděpodobně skládá z "normální" hmoty.

Normální hmota je složena z baryonů, subatomárních částic, které zahrnují neutrony a protony, z kterých se potom vytvářejí lidé,skály atd. Zbylý materiál, který není jednoduše postižitelný se nazývá "temná hmota"."Nějaký normální materiál nemusí být vidět, neboť je studený, jedná se například o mrtvé hvězdy a malé skaliska.

Ale převážná část temné hmoty je myšlenkově zabalena v tajemný svět nových částic. Výzkumníci se domnívají, že je potřeba vysvětlit, proč se galaxie rozpadají. Při nových studiích astronomové strávili dvě desetiletí měřením helia-3, což je prvek, který stál u zrodu a začátku vesmíru.

Mezi výsledky se našel objev,že helium-3 se nejeví, že by bylo vytvořeno nebo zničeno během formování hvězdy, ale že vzniklo právě v momentu po Velkém třesku.Výsledky byly prezentovány v lednovém časopisu Nature. "Velmi malou chvíli po Velkém třesku protony a neutrony se začaly slučovat do formy helia -3 a dalších elementů ," řekl Robert Rood z University of Virginia. "Při přesném měření hojnosti tohoto prvotního prvku v naší Mléčné dráze bylo zjištěno, právě kolik hmoty bylo vytvořeno v době, kdy byl vesmír několik minut starý."

Rood a jeho kolegové použili pro studium hmoty v raném vesmíru radioteleskop v Green Banku, West Virginia. Výzkumníci pátrali po výskytu helia-3 všude v Mléčné dráze. Zjistili, že poměrné zastoupení helia-3 je konstantní, jak v oblastech intenzivního vytváření hvězd, tak v klidných oblastech. Bylo zjištěno, že nejspíše hojnost výskytu helia-3 je stejná jak po Velkém třesku.

(podle spa0301a z 4.1.2001 připravil PH)