NASA ZKOUMÁ MOŽNOSTI ELEKTROMAGNETICKÝCH STARTŮ DO VESMÍRU

HUNTSVILLE, Alabama (CNN) -- Odborníci v NASA hledají odpověď na otázku, zda je možné elektromagneticky posílat rakety do vesmíru, což by umožnilo velmi srazit náklady na jeden start. Kosmická loď spálí stovky tisíc galonů paliva než se dostane na oběžnou dráhu.

A právě proto raketoví odborníci v Marshall Space Flight Center zkoumají možnost využití elektromagnetické síly pro tento účel. Mohla by to být mnohem čistější a bezpečnější metoda odpalování dopravních prostředků do kosmického prostoru a hlavně mnohem levnější.

NASA doufá, že touto metodou by se podařilo snížit náklady na vynešení 1 libry nákladu (0.48kg) z 10 dolarů na 1 dolar. "Doufejme, že touto metodou se podaří zmenšit hmotnost paliva a okysličovadla potřebného ke korigování dráhy kosmického prostředku ve vesmíru, neboť největší nároky na palivo je při překonávání zemské gravitace," řekl odborník NASA Kenneth House. "Doufejme tedy, že do kosmického prostoru budeme moci dostat více placeného nákladu s menším nárokem na palivo. "Magnetické "vznášení" pracuje na použití rozdílných polarit.

Pro pohon by se používalo magnetické pole a kolejnicové dráhy, která by umožňovala rozjezd prostředku, který by se pohyboval na magnetickém "polštáři" těsně nad vlastní kolejnicí. Poslední pokus ukázal, že je možné model urychlit v magnetickém poli na rychlost 60 mil za hodinu což je méně než polovina za vteřinu. NASA odborníci nastavili vysoké cíle pro tento plán, ale oni sami čelí základnímu problému, což je nedostatek financí.

Zjišťuje se, že odborníci NASA na řešení tohoto problému v další fázi budou mít pouze asi 30000 dolarů. "Toto je výzkum, který by měl být prioritně sledován, neboť přináší slevu na vynesení užitečného materiálu do kosmického prostoru," řekl John Cole, manažer transportního výzkumu v Marshall.

"Jedná se o sílu, která by měla dát pohon k vypuštění velkého letadla na dráze fotbalového hřiště," řekl John Rawls, víceprezident elektromagnetických systémů pro General Atomics. NASA se domnívá, že v horizontu 20 let je tento start raket možný. V časovém období 5 let by mělo být vypuštěno první těleso na principu elektromagnetického působení.

(podle CNN0301 z 4.1.2002 připravil PH)